KORT HISTORIKK
SOA - senter for opplæring i anleggsgartnerfaget ble stiftet 12. desember 1985 etter initiativ fra bransjen, naml – norske anleggsgartnere - miljø og landskapsentreprenører, og Oslo kommune. En av grunnene var bl.a. å samordne opplæringen av lærlinger i offentlig og privat virksomhet, i tillegg til å kvalitetssikre opplæringen ute i lærebedriftene.

Opplæringskontoret SOA har medlemsbedrifter i privat og offentlig sektor. Vi eies av medlemsbedriftene våre og er et bindeledd mellom skole, lærling/lærekandidat og bedrift. Vår oppgave er å hjelpe til med den praktiske tilretteleggingen for bedrifter i forhold til opplæring av lærlinger. Vi formidler lærlinger/lærekandidater til våre medlemsbedrifter, tegner lærekontrakter/opplæringskontrakter og hjelper bedriften og lærling/lærekandidat i gang med opplæringen. Vi setter faglig kvalitet i fokus og følger opp lærlingen/lærekandidaten underveis i opplæringen. Hver vinter får alle våre lærlinger/lærekandidater tilbud om «lærlingskole» og andre fagkurs. Vi tilbyr også praksiskandidatkurs i anleggsgartnerfaget.

SOA finansieres gjennom offentlig tilskudd, medlemsavgift og kursinntekter.

LÆREBEDRIFTEN
Lærebedriften er ansvarlig for å legge forholdene til rette slik at lærlingen/lærekandidaten får best mulig opplæring og oppfølging gjennom hele læretiden. I tillegg er også virksomheten ansvarlig for de arbeidsmessige forhold og må skrive en arbeidsavtale med lærlingen. Alle forhold som har med lønn, arbeidstid etc. må rettes direkte til virksomheten. SOA er behjelpelig med å løse eventuelle tvister eller konflikter som oppstår mellom bedrift og lærling.

FAGOPPLÆRINGSSEKSJONEN 
Fagopplæringsseksjonen i fylket har den overordnede myndighet i hele læreperioden. De har hovedansvaret for utdanningen og tar seg bl.a av godkjenning og kontroll av opplæringen. Alle avgjørelser som gjelder lærekontrakten, som permisjoner, avbrudd, forlengelser og annet må godkjennes av fagopplæringsseksjonen.

Kontakt oss
f logo50Besøk oss på Facebook!
www.facebook.com/soasenter
ASAK miljøstein
park & anlegg
NAML
Klikk her for FAGUS!
Klikk her for vea!
SOA er godkjent i disse fylker:
Aust-Agder Agder
Hedemark Innlandet
TrndelagSkjold Trøndelag
Vestfold Vestfold og Telemark
Østfold Viken
Oslo Kommune Utdanningsetaten
Oslo kommune

Nye, nyttige linker :
www.hage.no
www.bygg.no
Velg Naturbruk
På veilederforum.no finner du alt fra lover og forskrifter til nyttige tips om veiledningssamtalen.
www.veilederforum.no
Litteratur til
autorisasjonskurs
i plantevern

Ikke SOA Medlem?