KORT HISTORIKK om SOA.
På initiativ fra blant andre Norske anleggsgartnere– miljø og landskapsentreprenører, (NAML) og Oslo kommune, ble det 12. desember 1985 satt ned et interimstyre med ønske om å opprette et opplæringskontor for anleggsgartnerfaget. Første daglig leder trådte inn i rollen, 1. mars 1986. I 2023 ble SOA også godkjent opplæringskontor i Gartnerfaget. 

SOA har medlemsbedrifter i privat og offentlig sektor. Fagkonsulenter fra SOA følger opp lærlinger og kvalitetssikrer opplæringen ute i lærebedriftene. Vi formidler lærlinger/lærekandidater til våre medlemsbedrifter, tegner lærekontrakter/opplæringskontrakter og hjelper bedriften og lærling/lærekandidat i gang med opplæringen. 
Alle våre lærlinger/lærekandidater får tilbud om «lærlingskole» og andre fagkurs i høst - og vintersesongen.
Vi tilbyr også praksiskandidatkurs for andre ansatte i bransjen.

SOA finansieres gjennom offentlig tilskudd, medlemsavgift og kursinntekter.

LÆREBEDRIFTEN
Lærebedriften er ansvarlig for å legge forholdene til rette slik at lærlingen/lærekandidaten får best mulig opplæring og oppfølging gjennom hele læretiden. I tillegg er også virksomheten ansvarlig for de arbeidsmessige forhold og må skrive en arbeidsavtale med lærlingen. Alle forhold som har med lønn, arbeidstid etc. må rettes direkte til virksomheten. SOA er behjelpelig med å løse eventuelle tvister eller konflikter som oppstår mellom bedrift og lærling.

FAGOPPLÆRINGSSEKSJONEN 
Fagopplæringsseksjonen i fylket har den overordnede myndighet i hele læreperioden. De har hovedansvaret for utdanningen og tar seg bl.a av godkjenning og kontroll av opplæringen. Alle avgjørelser som gjelder lærekontrakten, som permisjoner, avbrudd, forlengelser og annet må godkjennes av fagopplæringsseksjonen.

Kontakt oss
f logo50Besøk oss på Facebook!
www.facebook.com/soasenter
ASAK miljøstein
park & anlegg
NAML
Klikk her for FAGUS!
Klikk her for vea!
SOA er godkjent i disse fylker:
 Akershus2024 Akershus
 Buskerud2024 Buskerud
Hedemark Innlandet
 Telemark2024 Telemark
TrndelagSkjold Trøndelag
 Vestfold2024 Vestfold
 Ostfold2024 Østfold
Oslo Kommune Utdanningsetaten
Oslo kommune

Nye, nyttige linker :
www.hage.no
www.bygg.no
På veilederforum.no finner du alt fra lover og forskrifter til nyttige tips om veiledningssamtalen.
www.veilederforum.no
Litteratur til
autorisasjonskurs
i plantevern

Ikke SOA Medlem?