Arkiv 2010

 

Nye utdanningstilbud i anleggsgartner- og idrettsanleggsfaget i Buskerud fra skoleåret 2009 / 2010.
Etter at Lier videregående skole la ned sitt tilbud Vg2 anleggsgartner- og idrettsanleggsfaget har det i Buskerud ikke vært utdanningstilbud for de som ønsker en utdanning innen disse fagene.

Fra skoleåret 2009 / 2010 får Buskerud to utdanningstilbud, Kongsberg videregående skole, avdeling Saggrenda og Ål vidaregåande skole, avdeling Lien, tilbyr Vg2 anleggsgartner- og idrettsanleggsfaget.

Ål vidaregåande skole er en kombinert skole med ca 300 elever fordelt på ca 20 klasser. Skolen har en avdeling på Lien der de blant annet har undervisningen i programområdet for naturbruk. Lien har i de 2 siste skoleårene hatt opplæring i å drifte alpinanlegg, denne opplæringen har inngått i faget Prosjekt til fordypning. Elevene har vært utplassert i skianlegg i Hemsedal, Geilo og Ål. De har lært om alle de ulike arbeidsoppgavene som inngår i det å drifte alpinanlegg. Dette er alt fra skipatrulje og førstehjelp til snølegging og tråkkemaskinkjøring.

Kongsberg videregående skole er en kombinert skole som spenner over et vidt spekter. Skolen har til sammen 1300 elevplasser som fordeler seg på 10 utdanningsprogram og en voksenopplæringsenhet (OPUS).

Skolen er organisert i en studieforberedende og en yrkesforberedende avdeling og er lokalisert på fem ulike steder i og rundt byen. Utdanningsprogrammet Naturbruk og Bygg - og anleggsteknikk holder til i Saggrenda, ca. 8 km fra Kongsberg. I vinter har skolen satset på kompetanseheving av personalet som skal undervise på Vg2 anleggsgartner

Begge skolene har mulighet for å tilby elevboliger/hybler. For nærmere informasjon om skolene se: www.al.vgs.no og www.kongsberg.vgs.no

SOAs tradisjonelle 10 ukers praksiskandidat vinterkurs
er i gang.
Klikk på bildet for forstørrelse Som mange år tidligere gjennomfører SOA 10 ukers teoriforberedende kurs for praksiskandidater. Kurset startet 30. november 2009 og kurset skal gå i 10 uker til og med uke 08 i 2010.

I år er 17 deltagere på kurset og i løpet av de 10 ukene skal de gjennomgå temaene: Klikk på bildet for forstørrelse
  • Nyanlegg og materiallære
  • Jordkultur og gjødsellære
  • Bedriftslære og økonomi
  • Drift- og vedlikehold
  • Vegetasjonslære
  • Landmåling
  • Maskiner, redskap og utstyr
Det er John Sikkeland, Tone M Almehagen og Linda Algrov som i all hovedsak underviser på kurset, i tillegg er det innleid eksterne forelesere i noen av temaene.

Januar 2010

Arkiv 2010
 
 

Avvikling av fagprøver på vinteren
Vi får stadig flere henvendelser fra våre medlemsbedrifter om vi kan arrangere fagprøver i vår øvingshall i vintersesongen.

Årets lærling i Buskerud
Håvard Borgevad i bedriften Hyggen & Fjære AS ble kåret til årets lærling i Buskerud.

Internasjonalisering
Vår lærling Magnus Nyheim fra Oppland har reist til Andalucía i Sør-Spania.

World Skills Competition 2011
Vi søker etter to faglig dyktige og motiverte lærlinger eller nyutdannede fagarbeidere til å delta i World Skills Competition i London 2011.
Les hele saken her

John Sikkeland slutter som fagkonsulent i SOA


Landmålingskurs
18. januar til 20. januar arrangerte SOA landmålingskurs i våre lokaler.
Torgeir Koteng fra Hagespesialisten AS har vært kursinstruktør på våre landmålingskurs i flere og nærmere 20 deltakere, de fleste av disse lærlinger, var med på kurset. Begge hallene våre var i bruk til praktiske landmålingsøvelser og noen grupper måtte også ut i kulda.

Landmåling januar 2010 Landmåling januar 2010 Landmåling januar 2010
Landmåling januar 2010 Landmåling januar 2010 Landmåling januar 2010
Landmåling januar 2010 Landmåling januar 2010 Landmåling januar 2010

Vi har utfordret lærlingene våre til å sende inn bilder av og noen ord om prosjekter de er med på
Noen av våre lærlinger har sendt inn bilder og beskrivelser av prosjekter de er med på.
Disse er lagt inn på lærlingportalen, men vi har fått forespørsel fra noen av bedriftene våre om ikke dette kan legges tilgjengelig for alle. Dere finner prosjektene under menyknappen ”Lærlinger” og ”Lærlingenes prosjekter”. Så igjen, sende gjerne inn bilder, beskrivelser av anlegget og gjerne noen ord om bedriften også.

  • Storgatestein setting på Akershus Festning Morten Bolstad Eilertsen / Braathen Lanskapsentrepnør A/S
Av Morten Bolstad Eilertsen (lærling hos Braathen Lanskapsentrepnør A/S)
Klikk på bildene for forstørrelse

Jeg har vært med og satt storgatestein på Akershus festning, der har man pelt opp steinene pga arbeider med vann, avløp og strøm. Vi har tatt bilder av slik det så ut før i tok det opp og må prøve å sette det likt på nytt noe som er ganske interessant og litt av en utfordring. Her kan dere se bilder av jobben .
Her er det ett bilde fra permen med alle bildene som ble tatt rør steinene ble tatt opp.
Her jobber vi etter permen med bilder.
Her settes storgatestein ett spesielt mønster og ved siden av blir det satt kulestein
Mye stein som blir satt
Nå har vi fuget kulesteinsbelegget.
Snart ferdig med den gata.
Ferdig settingen rundt sluket mangler å fuge med 0-8
Blanding av storgatestein og kulestein var også i det gamle mønsteret
Mangler å fuge. Her ser man en kombinasjon med storgatestein og kulestein

Av Marcus Thoresen Lundmark

Litt om bedriften: Braaten Landskapsentreprenør
Lærling, Morten Bolstad Eilertsen er ansatt i bedriften Braathen Landskapsentreprenør AS. Bedriften er et av landets ledende anleggsgartnermester-/entreprenørfirmaer med rundt 30 medarbeidere i Ytre Enebakk.
Vi utfører komplette utomhusanlegg som parker, skole- og idrettsanlegg, torg- og gateløsninger. Våre oppdragsgivere er i hovedsak næringsdrivende, offentlige innstanser og riksentreprenører med hovedarbeidsområde i Osloregionen. Vårt hovedkontor, verksted og lager ligger i Ytre Enebakk, like utenfor Oslo.


Litt om prosjektet:
Akershus Festning - Infrastrukturprosjektet
Byggherre: Forsvarsbygg Utvikling Oslo
Bygg- og prosjektledelse: Hjellnes Consult AS
Utførende grunn- og steinarbeider: Braathen Landskapsentreprenør AS

Akershus FestningModernisering av Infrastrukturen på Akershus festning er iverksatt av behov for ivaretakelse og modernisering av arbeidsplassene på indre festningsområde. Prosjektet omfatter nye hovedledninger for vann, avløp og fjernvarme, kabler for IKT og el-forsyning. Planlegging og prosjektering i samarbeide med arkeolog (NIKU) og miljørådgivere for ivaretakelse av verneverdige bygninger, anlegg, biologisk mangfold og vegetasjon, har vært viktig for å ivareta de historiske og verneverdige elementene som prosjektet berører. Utfordringen har vært å gjenskape det opprinnelige brosteinsbelegget, samt å ta hensyn til arkeologiske funn underveis i prosjektet.
 


Oversiktsplan Infrastruktur (PDF)

Ny infrastruktur
Ny infrastruktur


Morten Bolstad Eilertsen
Grøftesnitt
Grøftesnitt (PDF)
Reeatablering av belegg
Reetablering av belegg

Reetablering av belegg

Reetablering av belegg
 
Kumtegning
Kumtegning (PDF)

Kommer vi igjennom?

Avvikling av fagprøver på vinteren
Vi får stadig flere henvendelser fra våre medlemsbedrifter om vi kan arrangere fagprøver i vår øvingshall i vintersesongen. I følge opplæringsloven § 4-46 skal fagprøver normalt gjennomføres i den bedriften læringen har hatt hoveddelen av opplæringen sin. Fagprøven skal prøve kandidaten sin kompetanse i faget slik den er beskrevet i læreplanen og alle kompetansemål i læreplanen skal kunne prøves. Får vi til dette når prøvene arrangeres i en innendørs hall med minimale muligheter for å prøve kandidatene i den ”grønne delen” av faget?

Send gjerne inn dine synspunkter på saken til: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.


Vår dyktige fagkonsulent John Sikkeland slutter i SOA denne våren.
Han presiserer at han fremdeles vil jobbe for og med faget, i samarbeid med SOA og andre.

Kontakt oss
f logo50Besøk oss på Facebook!
www.facebook.com/soasenter
ASAK miljøstein
park & anlegg
NAML
Klikk her for FAGUS!
Klikk her for vea!
SOA er godkjent i disse fylker:
Aust-Agder Agder
Hedemark Innlandet
TrndelagSkjold Trøndelag
Vestfold Vestfold og Telemark
Østfold Viken
Oslo Kommune Utdanningsetaten
Oslo kommune

Nye, nyttige linker :
www.hage.no
www.bygg.no
Velg Naturbruk
På veilederforum.no finner du alt fra lover og forskrifter til nyttige tips om veiledningssamtalen.
www.veilederforum.no
Litteratur til
autorisasjonskurs
i plantevern

Ikke SOA Medlem?