Arkiv 2008

 

Arkiv 2008

Den nye læreplanen for VG3 (Opplæring i bedrift) er nå fastsatt og publisert. Klikk her for Læreplan i anleggsgartnerfaget.

De nye læreplanene er komprimert i forhold til de gamle læreplanene, de er mer generelle, åpner mer for lokale tilpasninger og større fleksibilitet.
Læreplanen er delt i to hovedområder : Nyanlegg - Drift og Vedlikehold. Det er lite endringer i Kompetansemålene til de to hovedområdene i den nye læreplanen.

Skifer og brostein kurs
John Sikkeland fra SOA har holdt flere praktisk kurs i skifer og brostein.
Deltagere fra ulike anleggsgartnerbedrifter har fått videregående opplæring i :
Setting av brostein. Rett, sirkel, buesetting og brosteinsrenne.
Hogging og legging av skiferheller. Kvalitetskrav og normer som gjelder for disse fagområdene. Gjennomgang av HMS. Riktig bruk av redskap/utstyr, arbeidsmetoder og bearbeiding av brostein/skifer. Settesand og fugesandtyper, setting i betong. Generell geologi, brostein og skifertype.

Klikk her for et slideshow i fra kursene!

Klikk på bildene for forstørrelse. Kurs i skifer og brostein
Fotograf: Njål Arve Melberg
Kurs i skifer og brostein
Kurs i skifer og brostein
Kurs i skifer og brostein

Senter for opplæring i anleggsgartnerfaget – SOA overtar
KAG as, Kompetansesenter Anleggsgartner.

Begge parter er meget fornøyd med avtalen som ble inngått 12. september 2007.  Eierne av KAG, Svein Helge Nygaard og Leif Christian Andersen, syntes det er positivt at SOA ønsker å videreføre de kurstilbudene som de har tilbudt anleggsgartnernæringen gjennom flere år. KAG har i flere år vært ledende kursarrangør i Norge når det gjelder planlegging og gjennomføring av fagrettede kurs, I fra kontraktsmøte med KAG. Klikk på bilde for forstørrelse. og vi har hatt et tett samarbeid med KAG gjennom flere år når det gjelder teoretiske og praktiske kurs for våre lærlinger. I tillegg til våre egne teoretiske og praktiske kurs for lærlinger og praksiskandidater vil vi videreføre KAG sine kurstilbud. Vi vil også følge opp og ivareta KAG sine kunder, dette gjelder spesielt deltagere på fjernundervisningen.

Kontakt oss
f logo50Besøk oss på Facebook!
www.facebook.com/soasenter
ASAK miljøstein
park & anlegg
NAML
Klikk her for FAGUS!
Klikk her for vea!
SOA er godkjent i disse fylker:
Aust-Agder Agder
Hedemark Innlandet
TrndelagSkjold Trøndelag
Vestfold Vestfold og Telemark
Østfold Viken
Oslo Kommune Utdanningsetaten
Oslo kommune

Nye, nyttige linker :
www.hage.no
www.bygg.no
Velg Naturbruk
På veilederforum.no finner du alt fra lover og forskrifter til nyttige tips om veiledningssamtalen.
www.veilederforum.no
Litteratur til
autorisasjonskurs
i plantevern

Ikke SOA Medlem?