Arkiv 2006

 

Arkiv 2006

skjema Ekstra kurs for våre lærlinger i Trepleie arrangert av Statens vegvesen
skjema Invitasjon til GAT kurs 2007i Trondheim hvor alle lærlinger i Sør- og nord Trøndelag kan delta for vår regning.
skjema Gratis kurs for instruktører / veiledere. Kurset er for alle anleggsgartnerbedrifter som vil delta, ikke bare våre medlemsbedrifter
skjema SOA's KURSPROGRAM HØST 2006 / VINTER 2007
skjema Badeteknisk Messe 14. - 16. februar 2007.
Dette er treff-sted nr. 1 for alle som jobber med bade- og svømmeanlegg og idrettshaller.
pdf ikon
notes «ÅRETS BRANSJEPRIS» UTLYSNING PARK og IDRETTs hederspris for bad- og svømmeanlegg. pdf ikon
skjema Gratis seminar om nettverksbygging og partnerskap hos Riksantikvarens Utviklingsnett
notes Invitasjon til prøvenemndssamling i anleggsgartnerfaget 23. november 2006
skjema 2 dagers kurs i Plantekjennskap. Bruk og skjøtsel av planter til grøntanlegg - Del 2
notes European Treeworker 2006/2007
skjema 2 dagers kurs i Plantekjennskap. Bruk og skjøtsel av planter til grøntanlegg - Del 1
notes Fellessamling for lærlinger 2006
 
 

Europeisk uke 2006 har som mål at:

europeisk uke

Prosjektet
Rett start

Unge arbeidstakere skal være bevisst den risiko de kan utsettes for når de starter i jobb, og de skal gis nødvendig opplæring om arbeidsoppgavene. De skal kjenne sine rettigheter og plikter på arbeidsplassen, og ha kunnskap om hvor de kan skaffe veiledning og informasjon. Arbeidsgivere skal være bevisste de risikoforhold som unge er utsatt for, hvordan de oppstår, og hva de skal gjøre med det. Arbeidsgivere skal ta hensyn til unge arbeidstakere i sine risikovurderinger og ta nødvendige forholdsregler. Arbeidet tilpasses de unges modenhet, erfaring og ferdigheter.
Det må gis tilstrekkelig opplæring og oppfølging slik at arbeidet kan utføres på en forsvarlig måte. Informasjon om risikoforhold, arbeidsmiljø, rettigheter og plikter i arbeidslivet skal inn i skolesystemet.

Hvorfor er unge mer utsatt?

 

Ungdom i arbeid

 

Noen forklaringer på hvorfor unge arbeidstakere er mer risikoutsatte enn eldre:

 

Manglende bevissthet om arbeidsmiljørisiko.
Manglende erfaring og kjennskap til jobben og omgivelsene.
Manglende opplæring/utdannelse til arbeidet de utfører.
Fysisk eller mental umodenhet.
Manglende kompetanse i forhold til jobber de settes til.
Manglende arbeidsmiljøopplysninger eller utdannelse.
Manglende bevissthet om forpliktelser, egne rettigheter og plikter. Utilstrekkelig oppmerksomhet viet risiko og risikabel atferd.

Europeisk arbeidsmiljøuke 2006

Konferanse
med fokus på unge arbeidstakere

 
Tirsdag 26. september 2006 arrangerte SOA fellessamling for sine lærlinger i Drammen. Hege Andreassen, internasjonaliseringsansvarlig i Vestfold Fylkeskommune, informerte om lærlingenes muligheter for å delta på utplasseringer i europeiske land. Det finnes ulike stipendordninger og Vestfold Fylkeskommune har partnere i flere land. Flere av lærlingene er interessert i å delta, og mulighetene er store for at SOA kan sende ut flere lærlinger til England, Tyskland eller Irland.

Daglig leder i SOA, Nina Åshaug, informerte om høstens og vinterens kursprogram. Dette er ennå ikke klart og legges ut på våre hjemmesider i løpet av oktober. Alle lærlingene vil få invitasjon tilsendt pr post i løpet av oktober.

Etter bevertning og sosialt samvær ble fellessamlingen avsluttet med gokart kjøring og bowling på Bowling1 i Drammen.

Takk for en hyggelig samling til alle som deltok !

 
NM i hagedesign 2006
Vi gratulerer Kalnes videregående skole, lag 1, med 1. plass i NM 21. april 2006.
Norsk anleggsgartnermesterlag, NAML, var hovedarrangør av NM i hagedesign under ”Hus & Hage” messen på Lillestrøm 21. april 2006. Det er 2. gang NM arrangeres under messen og 7 videregående skoler med VKI Anleggsgartner/driftsoperatør idrettsanlegg hadde tatt turen til Lillestrøm for å delta. Elevene hadde selv designet sine egne hager og 4 elever pr skole deltok i konkurransen. Det var mange flotte hager, men lag 1 fra Kalnes videregående skole ble juryens favoritt og vant konkurransen. En sjekk på kr. 10.000,- ble overrakt av landbruksminister Terje Riis-Johansen og leder i Norsk anleggsgartnermesterlag, Knut Geir Bjartland.
Hagen til Valle videregående skole ble kåret til beste hage av publikum på siste messedag 23. april. Vi gratulerer !
Kontakt oss
f logo50Besøk oss på Facebook!
www.facebook.com/soasenter
ASAK miljøstein
park & anlegg
NAML
Klikk her for FAGUS!
Klikk her for vea!
SOA er godkjent i disse fylker:
Aust-Agder Agder
Hedemark Innlandet
TrndelagSkjold Trøndelag
Vestfold Vestfold og Telemark
Østfold Viken
Oslo Kommune Utdanningsetaten
Oslo kommune

Nye, nyttige linker :
www.hage.no
www.bygg.no
Velg Naturbruk
På veilederforum.no finner du alt fra lover og forskrifter til nyttige tips om veiledningssamtalen.
www.veilederforum.no
Litteratur til
autorisasjonskurs
i plantevern

Ikke SOA Medlem?