VIDEREUTDANNING ETTER ET FAGBREV

Norges grønne fagskole - VEA
Anleggsgartnertekniker
Grøntanlegglære med LOD
Hageplanlegging
Skjøtsel og drift av uteområdet
Gartner med antikvarisk kompetanse

Fagskolen i Hordaland, studiested Hjeltnes
Arborist

Mesterbrev

NMBU, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Landskapsingeniør -  Bachelor *
Landskapsarkitekt – Master

* Opptakskrav: Du kan søke med realkompetanse, hvis du ikke fyller kravet til generell studiekompetanse. Du må fylle 25 år eller mer det året du søker om opptak. Du må også ha relevant praksis eller utdanning, som kan veie opp for opptakskravet til studiet.Ta kontakt med studiested for vurdering og oversikt over studier.

Kontakt oss
f logo50Besøk oss på Facebook!
www.facebook.com/soasenter
ASAK miljøstein
park & anlegg
NAML
Klikk her for FAGUS!
Klikk her for vea!
SOA er godkjent i disse fylker:
Aust-Agder Agder
Hedemark Innlandet
TrndelagSkjold Trøndelag
Vestfold Vestfold og Telemark
Østfold Viken
Oslo Kommune Utdanningsetaten
Oslo kommune

Nye, nyttige linker :
www.hage.no
www.bygg.no
Velg Naturbruk
På veilederforum.no finner du alt fra lover og forskrifter til nyttige tips om veiledningssamtalen.
www.veilederforum.no
Litteratur til
autorisasjonskurs
i plantevern

Ikke SOA Medlem?