Det vanligste utdanningsløpet er å gjennomføre 2. årig programfag fra videregående skole + 2. årig opplæring i bedrift, for så å gå opp til en fagprøve. Det finnes også flere veier til et fagbrev.

Alternativ A – 3,5 års læretid i bedrift

Har bedriften ansatte med godkjent fellesfag fra videregående skole? Den enkleste måten å ta fagbrev på er da å tegne en lærekontrakt. Har man fellesfag fra før gir dette 3 til 6 måneders fratrekk på læretiden, i tillegg får man også fratrekk for relevant praksis. Læretiden blir derfor ofte kortere enn 3,5 år. Om man har behov for kompetanseheving tilbyr SOA en rekke fagkurs innen anleggsgartnerfaget. Når tiden er inne melder lærlingen seg opp til sentralt gitt eksamen i anleggsgartnerfaget. Lærekontrakten tegnes mellom opplæringskontoret, lærlingen og bedriften. 

Alternativ B – Fagbrev på jobb

«Fagbrev-på-jobb» er en ordning som retter seg mot ansatte som ikke har fellesfag fra videregående skole. For å kunne benytte seg av ordningen må man ha minimum 1 års praksis i faget og ikke mer enn 4 år.  Om man har behov for kompetanseheving tilbyr SOA en rekke fagkurs innen anleggsgartnerfaget. Når tiden er inne melder kandidaten seg opp til sentralt gitt eksamen i anleggsgartnerfaget. SOA gir lik oppfølging for Lærlinger og Fagbrev-på-jobb- kandidater. Lærekontrakten tegnes mellom opplæringskontoret, «fagbrev på jobb-kandidat» og bedriften. 


Alternativ C – Praksiskandidat (privatist) 

For å kunne ta fagbrev som praksiskandidat må man kunne dokumentere minst 5 år praksis fra yrket samt ha bestått  sentralt gitt eksamen i anleggsgartnerfaget. Om man har behov for kompetanseheving tilbyr SOA en rekke fagkurs innen anleggsgartnerfaget. Her tegnes ingen lærekontrakt. Kandidaten dokumenterer og melder seg selv opp til fagprøven.

 Bilde1.jpg

Kompetanseboka

brettboka logo 338x90

Trykk på linken og velg så ‘BrettBoka for alle’ for å logge inn eller lage ny bruker på BrettBoka.

Kontakt oss
f logo50Besøk oss på Facebook!
www.facebook.com/soasenter
ASAK miljøstein
park & anlegg
NAML
Klikk her for FAGUS!
Klikk her for vea!
SOA er godkjent i disse fylker:
Aust-Agder Agder
Hedemark Innlandet
TrndelagSkjold Trøndelag
Vestfold Vestfold og Telemark
Østfold Viken
Oslo Kommune Utdanningsetaten
Oslo kommune

Nye, nyttige linker :
www.hage.no
www.bygg.no
Velg Naturbruk
På veilederforum.no finner du alt fra lover og forskrifter til nyttige tips om veiledningssamtalen.
www.veilederforum.no
Litteratur til
autorisasjonskurs
i plantevern

Ikke SOA Medlem?