Det vanligste utdanningsløpet er å gjennomføre 2. årig programfag fra videregående skole + 2. årig opplæring i bedrift, for så å gå opp til en fagprøve. Det finnes også flere veier til et fagbrev. (se beskrivelser under),
Ordinær søknadsfrist for inntak til videregående opplæring er: 1. mars.
Søknadsfrist for formidling av læreplass: 1. mars. 1. februar er søknadsfrist dersom du har spesielle behov.

lp

Det finnes flere alternative veier om du ønsker å formalisere din kompetanse frem mot et fagbrev:

Alternativ A: Læretid i bedrift
Ansatte med godkjente fellesfag fra vgs. kan tegne en lærlingkontrakt. Fellesfag gir fratrekk på 3 - 6 måneder på læretiden + fratrekk for relevant praksis. Læretiden blir ofte kortere enn 3,5 år. Ved behov for kompetanseheving tilbyr SOA en rekke fagkurs. Lærlingen må melde seg opp til sentralt gitt eksamen i løpet av læretiden. Lærekontrakten tegnes mellom opplæringskontoret, lærlingen og bedriften. 

Alternativ B – Fagbrev på jobb
«Fagbrev-på-jobb» er en ordning som retter seg mot ansatte som ikke har godkjente fellesfag fra vgs. Krever minimum 1 års praksis i faget og ikke mer enn 4 år. Ved behov for kompetanseheving tilbyr SOA en rekke fagkurs. Kandidaten melder seg opp til sentralt gitt eksamen i anleggsgartnerfaget. SOA gir lik oppfølging for Lærlinger og Fagbrev-på-jobb- kandidater. Lærekontrakten tegnes mellom opplæringskontoret, «fagbrev på jobb-kandidat» og bedriften. 

Alternativ C – Praksiskandidat (privatist) 
Praksiskandidater må man kunne dokumentere minst 5 år praksis fra yrket samt ha bestått  sentralt gitt eksamen i anleggsgartnerfaget før man melder seg opp til fagprøve. Ved behov for kompetanseheving tilbyr SOA en rekke fagkurs. Her tegnes ingen lærekontrakt med SOA.

Anleggsgartner: https://www.vilbli.no/nb/no/yrke/v.na3013/anleggsgartner?utdanningsprogram=v.ba
Gartner: https://www.vilbli.no/nb/no/strukturkart/v.na/naturbruk?kurs=V.NANAB1----_V.NALGA2----_&side=p1#kursKolonne2

For deg som ønsker å bli Gartner tilbyr også Norges grønne fagskole - Vea en samlingsbasert og nettstøttet gartnerutdanning over to år: https://www.vea-fs.no/studium/gartnerutdanning/

Det finnes også andre alternative utdanningsveier mot et fagbrev.
Det er flere muligheter for etterutdanning etter å ha tatt fagbrev eller generell studiekompetanse.
For studium ved høgskole/universitet og fagskole, se opptakskrav for det enkelte studiested.

VIDEREUTDANNING ETTER ET FAGBREV:
På Norges grønne fagskole – Vea har du som anleggsgartner/gartner mange muligheter for videreutdanning/spesialutdanning.
Sjekk ut dine muligheter her: Anleggsgartnerfag - Norges grønne fagskole Vea (vea-fs.no)

Fagskolen i Hordaland, studiested Hjeltnes
Sjekk ut dine muligheter her: https://www.fagskulen.no/arborist/

Mesterbrev

NMBU, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 
Sjekk ut dine muligheter her: https://www.nmbu.no/studier

Kompetanseboka

brettboka logo 338x90

Trykk på linken og velg så ‘BrettBoka for alle’ for å logge inn eller lage ny bruker på BrettBoka.

Kontakt oss
f logo50Besøk oss på Facebook!
www.facebook.com/soasenter
ASAK miljøstein
park & anlegg
NAML
Klikk her for FAGUS!
Klikk her for vea!
SOA er godkjent i disse fylker:
 Akershus2024 Akershus
 Buskerud2024 Buskerud
Hedemark Innlandet
 Telemark2024 Telemark
TrndelagSkjold Trøndelag
 Vestfold2024 Vestfold
 Ostfold2024 Østfold
Oslo Kommune Utdanningsetaten
Oslo kommune

Nye, nyttige linker :
www.hage.no
www.bygg.no
På veilederforum.no finner du alt fra lover og forskrifter til nyttige tips om veiledningssamtalen.
www.veilederforum.no
Litteratur til
autorisasjonskurs
i plantevern

Ikke SOA Medlem?