ER DU VÅR NESTE LÆRLING?
Har du lyst til å utdanne deg som anleggsgartner eller går du allerede på VG2 anleggsgartner / driftsoperatør idrettsanlegg?Da anbefaler vi deg å ta kontakt med oss i SOA. Vi kan hjelpe deg med å finne læreplass i aktuelle medlemsbedrifter. Som lærling i SOA får du den hjelp og oppfølging du har krav på. Vi er med på å kvalitetssikre opplæringen ute i bedrift.
I samarbeid med fylket er SOA et bindeledd mellom deg som lærling og de enkelte medlemsbedriftene. Gjennom hele læretiden har vi tett oppfølging og samtaler med deg og faglig veileder i bedriften, for på den måten å sikre at du får en best mulig utdannelse.

FAGPRØVE
I samarbeid med deg som lærling og bedrift er SOA med på å legge planer for den videre opplæringen. Hvis bedriften du er lærling i ikke kan dekke alle målene i læreplanen, har vi utvekslingsavtaler med andre av våre medlemsbedrifter, slik at du får vært igjennom alle målene i læreplanen før fagprøven skal avlegges. Vi gir også råd og veiledning i forhold til gjennomføring av fagprøven.

FAGRETTEDE KURS
Hver vinter arrangerer vi 8 uker med teoretiske og praktiske fagrettede kurs som er gratis for våre lærlinger. Vi gjennomfører også 8 ukers praksiskandidatkurs for de av våre lærlinger som mangler studieretningsfagene.

LØNN
Som lærling er det mest vanlig å få en gradert avlønning. Det vil si at du hvert halvår får økt lønn ut i fra en fagarbeiders lønn. Det første halve året starter du med 30 % av en fagarbeiders lønn, det neste halve året får du 40 % og det siste året får du henholdsvis 55 % og 75 % av en fagarbeiders lønn. For voksne lærlinger over 21 år lages det ofte private lønnsavtaler. Private firmaer bruker ofte tariffen i "Fellesoverenskomsten for byggfag". https://www.bnl.no/globalassets/dokumenter/tariff/overenskomst_fob_2016_2018.pdf?id=3354

Trenger du lån eller stipend under læretiden? Kontakt lånekassen

Send oss en e-post her og vi svarer på dine spørsmål

Kompetanseboka

brettboka logo 338x90

Trykk på linken og velg så ‘BrettBoka for alle’ for å logge inn eller lage ny bruker på BrettBoka.

Kontakt oss
f logo50Besøk oss på Facebook!
www.facebook.com/soasenter
ASAK miljøstein
park & anlegg
NAML
Klikk her for FAGUS!
Klikk her for vea!
SOA er godkjent i disse fylker:
Aust-Agder Agder
Hedemark Innlandet
TrndelagSkjold Trøndelag
Vestfold Vestfold og Telemark
Østfold Viken
Oslo Kommune Utdanningsetaten
Oslo kommune

Nye, nyttige linker :
www.hage.no
www.bygg.no
Velg Naturbruk
På veilederforum.no finner du alt fra lover og forskrifter til nyttige tips om veiledningssamtalen.
www.veilederforum.no
Litteratur til
autorisasjonskurs
i plantevern

Ikke SOA Medlem?