SOA tilbyr sine lærlinger følgende i læretiden:

 • SOA-sekk/bag 
 • Fagbladene Utemiljø, Park & Anlegg
 • SOA-håndboken, en håndbok i tre deler, utviklet spesielt for anleggsgartnerfaget.
 • BOK: Hageselskapets sortsliste
 • BOK: Anleggsteknikk for anleggsgartnere (evt. som digital brettbok)
 • BOK: Planter til hager og grøntanlegg
 • Oppfølging fra fagkonsulent gjennom hele læretiden
 • Gratis lærlingskole
 • Gratis sertifiseringskurs
  -Masseforflytningsmaskiner. Modul 1.1-3.1 + 1 oppkjøring på inntil 3 maskiner (M1, M2, M4)
  -Varme Arbeider
  -Dokumentert opplæring i bruk av arbeidsutstyr
  -Autorisasjonskurs i plantevern
 • Tilgang til A-88 permen (digital) i Brettboka: 
 • Kompetanseboka -et system for dokumentasjon av den opplæringen som skjer gjennom en
  lærlings læretid. Oppgaver rettet mot mål i læreplanen. Intern oppfølgingsplan.
 • Tilgang til SOAs digitale faglitteratur, presentasjoner og faktaark.
 • Internasjonalisering - Mulighet for å ta deler av læretiden i et europeisk land – Erasmus+
 • Konkurranser - Mulighet til å delta i World Skills og Euroskills, verdens største konkurranse innen yrkesfag.


Annet: Lærlingsamlinger med faglig påfyll og sosialt samvær med andre lærlinger. 
-Ved spesielle behov, kan SOA bidra i møter med NAV, PPT (pedagogisk – psykologisk tjeneste), OT (oppfølgingstjenesten), leger, foreldre
-Bistå lærling og bedrift i eventuelle uoverensstemmelser og konflikter.
-Oppfølgingsmøter i avbrudd og til annengangs fagprøve.
-Tilrettelegging og samarbeid med lærebedriften.
-Nettverksbygging for bedriftene.
-Kompetansehevende kurs.
-Bedriften får A-88 perm (som lærlinger kan låne i læretiden)
-Faglig leder får SOA-håndboka

Kompetanseboka

brettboka logo 338x90

Trykk på linken og velg så ‘BrettBoka for alle’ for å logge inn eller lage ny bruker på BrettBoka.

Kontakt oss
f logo50Besøk oss på Facebook!
www.facebook.com/soasenter
ASAK miljøstein
park & anlegg
NAML
Klikk her for FAGUS!
Klikk her for vea!
SOA er godkjent i disse fylker:
Aust-Agder Agder
Hedemark Innlandet
TrndelagSkjold Trøndelag
Vestfold Vestfold og Telemark
Østfold Viken
Oslo Kommune Utdanningsetaten
Oslo kommune

Nye, nyttige linker :
www.hage.no
www.bygg.no
Velg Naturbruk
På veilederforum.no finner du alt fra lover og forskrifter til nyttige tips om veiledningssamtalen.
www.veilederforum.no
Litteratur til
autorisasjonskurs
i plantevern

Ikke SOA Medlem?