FELLESOVERENSKOMSTEN FOR BYGGFAG 2016 – 2018
Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Byggenæringens Landsforening på den ene side
og Landsorganisasjonen i Norge og Fellesforbundet på den annen side. Gjelder f.o.m. 1. april 2016 t.o.m. 31. mars 2018

se her (pdf)

felles byggfag

Kompetanseboka

Kontakt oss
f logo50Besøk oss på Facebook!
www.facebook.com/soasenter
ASAK miljøstein
park & anlegg
NAML
Klikk her for FAGUS!
SOA er godkjent i disse fylker:
Akershus Akershus
Aust-Agder Aust-Agder
Buskerud Buskerud
Hedemark Hedmark
Oppland Oppland
Telemark Telemark
TrndelagSkjold Trøndelag
Vest-Agder Vest-Agder
Vestfold Vestfold
Østfold Østfold
Oslo Kommune Utdanningsetaten
Oslo kommune

Nye, nyttige linker :
www.hage.no
www.bygg.no
Velg Naturbruk
På veilederforum.no finner du alt fra lover og forskrifter til nyttige tips om veiledningssamtalen.
www.veilederforum.no
Litteratur til
autorisasjonskurs
i plantevern

Ikke SOA Medlem?