Irland, 22.02.2015-21.03.2015.

Jeg jobber til daglig som idrettsoperatør i idrettsavdeling i bymiljøetaten, Oslo kommune. Avdelingen ønsket å videreutdanne medarbeidere og jeg var så heldig at jeg var en av de som ble valgt ut. Jeg har siden januar 2014 vært praksiskandidat hvor jeg har gjennomført den teoretiske undervisningen gjennom nettstudiet hos SOA og fått nødvendig praksis gjennom min jobb og utplassering ved flere av byens idrettsanlegg.

Som en del av mitt fagbrev dro jeg i regi av Vestfold fylkeskommune og Erasmus+ til Irland for å lære mer om gress og stell av gress. Jeg bodde fire uker i Dublin og jobbet på Killiney Golf Club. Opplæring her var av både teoretisk og praktisk karakter og jeg fikk virkelig muligheten til å fordype meg i gressfaget. Vi var totalt ti stykker med ulike studieretninger som reiste fra Norge og vi bodde alle hos vertskapsfamilier i landsbyen Shankhill sør i county of Dublin.

Killiney Golf Club er en 9-hulls ”parkland” golfbane på totalt 63.000kvm med gress, planter og trær. Min veileder Mick var svært kunnskapsrik og holdt fortiden på med sin tredje grad innen videreutdanning som greenkeeper. Han var opptatt at jeg skulle få mest mulig erfaring og var veldig sporty med å la meg få prøve nye maskiner og utstyr. Det var mer fokus på at jeg skulle lære av dem enn at de så på meg som gratis arbeidskraft. Jeg gjorde selvsagt også rene driftsoppgaver som klargjøring av golfbanene om morgenen og forfallene arbeid som alle de andre. Men store deler av mitt opphold gikk med på at jeg fikk lære nye maskiner og opplæring og diskusjon vedrørende gress, stell av gress og jorden den lever i. Jeg hadde også bolker med ren teori der jeg på forhånd hadde forberedt spørsmål og hvor vi så på artikler, jordprøveanalyser og også feltundervisning med plantelære og plantegjenkjenning.

Jeg jobbet også frivillig som banemannskap på Croke Park en lørdag. Dette er hovedarenaen for de irske nasjonalidrettene ”Hurling” og ”Gaelic Football”. Den har en kapasitet på 82.500 tilskuere og en baneflate på hele 15.000 kvm. Mine oppgaver var noe klargjøring før første kamp, reparasjon av sår på banen i pausen og mellom kampene, og enkel rydding etter kamp. Her fikk jeg på nært hold sett sportsgress på sitt beste!

Fritiden ble delt mellom å være sammen med de andre deltagerne fra Norge, forberedelse til jobb, og trening. Jeg spilte også fotball og meldte overgang til Rathmichael FC som jeg trente med og spilte kamper for. Dette var en flott gjeng og virkelig en opplevelse for livet.

Utgangspunktet for utplasseringen var at jeg ønsket å fordype meg i gress og stell av gress og for meg ga oppholdet i Dublin stort faglig utbytte. Læringsmiljøet på arbeidsplassen var svært inspirerende og vekket interessen for videre læring. Det var dessuten flott å bli kjent med en annen kultur og å knytte nye kontakter.


14.04.15
Ola Kjos