Som følge av utviklingen av situasjonen knyttet til koronaviruset, har SOA i dag besluttet at årsmøtet som skulle være førstkommende mandag 16. mars er utsatt inntil videre.
I tillegg har vi bestemt at alle oppsatte kurs frem mot påske avlyses.
Vi kommer tilbake med nye datoer når vi anser at det er trygt å gjennomføre kurs igjen.
Det er mulig å melde seg på venteliste på div kurs så lenge.

SOA-HÅNDBOKEN 2020 - SOA-HÅNDBOKEN - MED frakt

omslag_soahndboka_2020
kr 465 pr stk,-

SOA-HÅNDBOKEN
SOA har utarbeidet en Håndbok i tre deler som benyttes av elever, lærlinger, lærekandidater, elever og ansatte i bedrifter i anleggsgartnerbransjen.

Først del av Håndboken omfatter en HMS del med hjemmel i ulike systemkrav, bl.a. forankret i Arbeidsmiljøloven.
Andre del av Håndboken består av en tidsplanlegger / kalender.
Tredje del av Håndboken er en faglig del som inneholder bl.a. en rekke beskrivelser og tabeller iht. lærebøker i faget og NS 3420 Kap. K.