SOA-HÅNDBOKEN 2022 - SOA-HÅNDBOKEN - MED frakt

soahndboka2022
kr 465 pr stk,-

SOA-HÅNDBOKEN
SOA har utarbeidet en Håndbok i tre deler som benyttes av elever, lærlinger, lærekandidater, elever og ansatte i bedrifter i anleggsgartnerbransjen.

Først del av Håndboken omfatter en HMS del med hjemmel i ulike systemkrav, bl.a. forankret i Arbeidsmiljøloven.
Andre del av Håndboken består av en tidsplanlegger / kalender.
Tredje del av Håndboken er en faglig del som inneholder bl.a. en rekke beskrivelser og tabeller iht. lærebøker i faget og NS 3420 Kap. K.