SOA-HÅNDBOKEN 2019 - Ringinnbundet med kalender - UTEN frakt -

forslag_framside_soahndboka_2019
kr 375 pr stk,-

SOA-HÅNDBOKEN 
SOA har utarbeidet en Håndbok i tre deler som vi håper kan være til nytte for elever, lærlinger, lærekandidater og ansatte i bedrifter i anleggsgartnerbransjen.

Først del av Håndboken omfatter en HMS del med hjemmel i ulike systemkrav, bl.a. forankret i Arbeidsmiljøloven.
Andre del av Håndboken består av en tidsplanlegger / kalender.
Tredje del av Håndboken er en faglig del som inneholder bl.a. en rekke beskrivelser og tabeller iht. lærebøker i faget og NS 3420 Kap. K.