Du må være registrert som bruker for å kunne bestille.

Er du registrert som bruker - logg inn.
Ny bruker - førstegangsregistering her - for brukernavn, epost og passord.
Oppdater personlig informasjon her (mobil, brukerkategori adresse etc.).

Kursnavn Dato Fra Til Sted Lærling i SOA Lærebedriftspris Medlemsbedrift u/lærling pris Ikke medlem av SOA Bestill
Generelle kurs
Belegningssteinkurs 14.10.2021 - 14.10.2021 Drammen 0,- 950,- 1 400,- 1 800,- -
Belegningssteinkurs Venteliste Drammen 0,- 950,- 1 400,- 1 800,- Bestill
Belegningssteinkurs 24.03.2022 - 24.03.2022 Drammen 0,- 950,- 1 400,- 1 800,- fulltegnet
Belegningssteinkurs 21.10.2021 - 21.10.2021 Drammen 0,- 950,- 1 400,- 1 800,- -
Beskjæring/Vinterdendrologi Venteliste Drammensområdet 0,- 1 500,- 2 250,- 2 600,- Bestill
Digitalt forberedende kurs mot sentralt gitt eksamen i anleggsgartnerfaget Venteliste Hele landet 0,- 18 500,- 21 500,- 24 500,- Bestill
Gravplasskolen 2021 05.10.2021 - 10.12.2021 Drammen 0,- 10 000,- 10 000,- 10 000,- fulltegnet
Landmåling Venteliste Drammen 0,- 2 600,- 3 900,- 5 200,- Bestill
Lærlingskole - grunnkurs for 1.årslærlinger 22.11.2021 - 17.12.2021 Teams 0,- 0,- 0,- 0,- Bestill
Nettstudie i anleggsgartnerfaget, hele landet-UTGÅR Kontinuerlig Online kurs 0,- 16 500,- 0,- 22 500,- -
Norsk Standard 3420 Venteliste Drammen 0,- 900,- 1 350,- 1 600,- Bestill
Samling for nye lærlinger på Østlandet 10.11.2021 - 10.11.2021 Drammen 0,- 0,- 0,- 0,- Bestill
Skifer og brostein 22.03.2022 - 23.03.2022 Drammen 0,- 1 800,- 2 600,- 3 600,- fulltegnet
Skifer og brostein Venteliste Drammen 0,- 1 800,- 2 600,- 3 600,- Bestill
Skifer og brostein 12.10.2021 - 13.10.2021 Drammen 0,- 1 800,- 2 600,- 3 600,- -
Skifer og brostein 19.10.2021 - 20.10.2021 Drammen 0,- 1 800,- 2 600,- 3 600,- -
Universell utforming Venteliste Drammen 0,- 900,- 1 350,- 1 600,- Bestill
Sertifiseringskurs / Dokumentert Opplæring
Autorisasionskurs i plantevern, 1. gang 09.11.2021 - 16.11.2021 Teams 0,- 1 900,- 2 500,- 3 200,- fulltegnet
Autorisasionskurs i Plantevern, 1.gang Venteliste Trondheim 0,- 1 900,- 2 500,- 3 200,- Bestill
Autorisasionskurs i Plantevern, 1.gang Venteliste Drammen 0,- 1 900,- 2 500,- 3 200,- Bestill
Autorisasjonskurs i plantevern, 1. gang 31.03.2022 - 07.04.2022 Drammen 0,- 1 900,- 2 500,- 3 200,- Bestill
Dokumentert opplæring i bruk av arbeidsutstyr Venteliste Hele landet -Teams 0,- 1 500,- 1 800,- 2 200,- fulltegnet
Masseforflytningsmaskiner, modul 4.1 - oppkjøring 02.09.2021 - 02.09.2021 Hof 0,- 4 500,- 5 200,- 6 000,- -
Masseforflytningsmaskiner, modul 4.1 - oppkjøring Venteliste Hof 0,- 4 500,- 5 200,- 6 000,- Bestill
Masseforflytningsmaskiner, modul 4.1 - oppkjøring Venteliste Trondheim 0,- 4 500,- 5 200,- 6 000,- Bestill
Masseforflytningsmaskiner, modul 4.1 - oppkjøring 08.11.2021 - 08.11.2021 Trondheim 0,- 4 500,- 5 200,- 6 000,- Bestill
Modul 1.1, 2.1, 3.1 Masseforflytningsmaskiner 25.10.2021 - 08.11.2021 Teams / Trondheim 0,- 6 500,- 7 300,- 8 200,- fulltegnet
Modul 1.1, 2.1, 3.1 Masseforflytningsmaskiner 25.10.2021 - 29.10.2021 Teams/ Drammen/ Hof 0,- 6 500,- 7 300,- 8 200,- fulltegnet
Modul 1.1, 2.1, 3.1 Masseforflytningsmaskiner Venteliste Teams/Trondheim 0,- 6 500,- 7 300,- 8 200,- Bestill
Modul 1.1, 2.1, 3.1 Masseforflytningsmaskiner Venteliste Teams/Drammen/Hof 0,- 6 500,- 7 300,- 8 200,- Bestill
Varme arbeider Venteliste Drammen 0,- 1 500,- 1 800,- 2 200,- Bestill
Varme arbeider Venteliste Trondheim 0,- 1 500,- 1 800,- 2 200,- Bestill