Du må være registrert som bruker for å kunne bestille.

Er du registrert som bruker - logg inn.
Ny bruker - førstegangsregistering her - for brukernavn, epost og passord.
Oppdater personlig informasjon her (mobil, brukerkategori adresse etc.).

Kursnavn Dato Fra Til Sted Lærling i SOA Lærebedriftspris Medlemsbedrift u/lærling pris Ikke medlem av SOA Bestill
Generelle kurs
Digitalt forberedende kurs mot sentralt gitt eksamen i anleggsgartnerfaget Kontinuerlig Hele landet 0,- 18 500,- 21 500,- 24 500,- Bestill
Gravplasskolen 2022 18.10.2022 - 09.12.2022 Drammen 0,- 10 000,- 10 000,- 10 000,- Bestill
Landmåling Venteliste Drammen 0,- 950,- 1 400,- 1 800,- Bestill
Norsk Standard 3420 Venteliste Drammen 0,- 900,- 1 350,- 1 600,- Bestill
Samling for nye lærlinger i Østlandsområdet 09.11.2022 - 09.11.2022 Drammen 0,- 0,- 0,- 0,- Bestill
Samling for nye lærlinger i Østlandsområdet 10.11.2022 - 10.11.2022 Drammen 0,- 0,- 0,- 0,- Bestill
Skifer og brostein Venteliste Drammen 0,- 1 800,- 2 600,- 3 600,- Bestill
Sertifiseringskurs / Dokumentert Opplæring
Autorisasionskurs i Plantevern, 1.gang Venteliste Drammen 0,- 1 900,- 2 500,- 3 200,- Bestill
Autorisasionskurs i Plantevern, 1.gang Venteliste Trondheim 0,- 1 900,- 2 500,- 3 200,- Bestill
Dokumentert opplæring i bruk av arbeidsutstyr Venteliste Hele landet -Teams 0,- 1 500,- 1 800,- 2 200,- Bestill
Masseforflytningsmaskiner, modul 4.1 - oppkjøring Venteliste Trondheim 0,- 4 500,- 5 200,- 6 000,- Bestill
Masseforflytningsmaskiner, modul 4.1 - oppkjøring Venteliste Hof 0,- 4 500,- 5 200,- 6 000,- Bestill
Modul 1.1, 2.1, 3.1 Masseforflytningsmaskiner Venteliste Teams/Trondheim 0,- 6 500,- 7 300,- 8 200,- Bestill
Modul 1.1, 2.1, 3.1 Masseforflytningsmaskiner Venteliste Teams/Drammen/Hof 0,- 6 500,- 7 300,- 8 200,- Bestill
Varme arbeider Venteliste Trondheim 0,- 1 500,- 1 800,- 2 200,- Bestill
Varme arbeider Venteliste Drammen 0,- 1 500,- 1 800,- 2 200,- Bestill