Du må være registrert som bruker for å kunne bestille.

Er du registrert som bruker - logg inn.
Ny bruker - førstegangsregistering her - for brukernavn, epost og passord.
Oppdater personlig informasjon her (mobil, brukerkategori adresse etc.).

Påmelding:

  • Bindende påmelding på våre hjemmesider må gjøres seinest to uker før kursstart
  • Dersom man unnlater å møte på kurs og ikke gir beskjed, faktureres hele kursprisen
  • Ved fulltegnede kurs vil lærlinger som ikke har deltatt på tilsvarende kurs tidligere bli prioritert
  • Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurs ved for få påmeldte deltagere
Kursnavn Dato Fra Til Sted Lærling i SOA Lærebedriftspris Medlemsbedrift u/lærling pris Ikke medlem av SOA Bestill
Generelle kurs
Belegningsstein 13.10.2022 - 13.10.2022 Drammen 0,- 1 400,- 2 100,- 2 700,- -
Belegningsstein 27.10.2022 - 27.10.2022 Drammen 0,- 1 400,- 2 100,- 2 700,- -
Belegningsstein 16.03.2023 - 16.03.2023 Hof 0,- 1 400,- 2 100,- 2 700,- -
Belegningsstein 30.03.2023 - 30.03.2023 Hof 0,- 1 400,- 2 100,- 2 700,- fulltegnet
Belegningsstein Venteliste Drammen 0,- 1 400,- 2 100,- 2 700,- Bestill
Beskjæring/Vinterdendrologi Venteliste Drammensområdet 0,- 2 300,- 2 900,- 3 700,- Bestill
Beskjæring/vinterdendrologi 29.03.2023 - 30.03.2023 Trondheim 0,- 2 300,- 2 900,- 3 700,- Bestill
Brostein / gatestein 26.10.2022 - 26.10.2022 Drammen 0,- 1 400,- 2 100,- 2 700,- -
Brostein / gatestein 12.10.2022 - 12.10.2022 Drammen 0,- 1 400,- 2 100,- 2 700,- -
Brostein / gatestein Venteliste Drammen 0,- 1 400,- 2 100,- 2 700,- Bestill
Brostein / gatestein 15.03.2023 - 15.03.2023 Hof 0,- 1 400,- 2 100,- 2 700,- -
Brostein / gatestein 29.03.2023 - 29.03.2023 Hof 0,- 1 400,- 2 100,- 2 700,- fulltegnet
Brostein / gatestein 24.03.2023 - 24.03.2023 Mære Landbruksskole 0,- 1 400,- 2 100,- 2 700,- -
Digitalt forberedende kurs mot sentralt gitt eksamen i anleggsgartnerfaget Kontinuerlig Hele landet 0,- 18 500,- 21 500,- 24 500,- Bestill
Faglig leder / veileder - og instruktørkurs 05.10.2022 - 05.10.2022 Trondheim 0,- 0,- 0,- 0,- -
Gravplasskolen 2022 18.10.2022 - 09.12.2022 Drammen 0,- 10 000,- 10 000,- 10 000,- -
Gravplasskolen 2023 17.10.2023 - 08.12.2023 Drammen 0,- 12 500,- 12 500,- 12 500,- Bestill
Grønn uke 27.02.2023 - 03.03.2023 Hele landet -Teams 0,- 3 900,- 5 200,- 6 700,- -
Grå uke 06.03.2023 - 10.03.2023 Hele landet - Teams 0,- 3 900,- 5 200,- 6 700,- -
Landmåling Venteliste Drammen 0,- 1 400,- 2 100,- 2 700,- Bestill
Lekeplasser 14.03.2023 - 14.03.2023 Trondheim 0,- 1 400,- 2 100,- 2 700,- -
Praksiskandidatkurs / lærlingskole 02.01.2023 - 10.02.2023 Drammen 0,- 23 500,- 29 500,- 36 500,- -
Praksiskandidatkurs/lærlingskole 02.01.2023 - 10.02.2023 Trondheim 0,- 23 500,- 29 500,- 36 500,- -
Samling for nye lærlinger i Østlandsområdet 09.11.2022 - 09.11.2022 Drammen 0,- 0,- 0,- 0,- -
Skifer 25.10.2022 - 25.10.2022 Drammen 0,- 1 400,- 2 100,- 2 700,- -
Skifer 28.03.2023 - 28.03.2023 Hof 0,- 1 400,- 2 100,- 2 700,- fulltegnet
Skifer 14.03.2023 - 14.03.2023 Drammen 0,- 1 400,- 2 100,- 2 700,- -
Skifer 11.10.2022 - 11.10.2022 Drammen 0,- 1 400,- 2 100,- 2 700,- -
Skifer 18.04.2023 - 18.04.2023 Hof 0,- 1 400,- 2 100,- 2 700,- Bestill
Skifer Venteliste Drammen 0,- 1 400,- 2 100,- 2 700,- Bestill
Teoretisk kurs - anleggsgartnerfaget - KUN FOR LÆRINGER Kontinuerlig KUN FOR LÆRINGER 0,- 0,- 0,- 0,- Bestill
Trapper og betongmur 17.03.2023 - 17.03.2023 Mære Landbruksskole 0,- 1 400,- 2 100,- 2 700,- -
Trapper og murer Venteliste Hof 0,- 1 400,- 2 100,- 2 700,- Bestill
Trapper og murer 19.04.2023 - 19.04.2023 Hof 0,- 1 400,- 2 100,- 2 700,- fulltegnet
Trapper og murer 02.05.2023 - 02.05.2023 Hof 0,- 1 400,- 2 100,- 2 700,- fulltegnet
Trapper og murer 02.11.2022 - 02.11.2022 Hof 0,- 1 400,- 2 100,- 2 700,- -
Trapper og murer 23.03.2023 - 23.03.2023 Hof 0,- 1 400,- 2 100,- 2 700,- -
Universell utforming Venteliste Drammen 0,- 900,- 1 350,- 1 600,- Bestill
Sertifiseringskurs / Dokumentert Opplæring
Autorisasionskurs i Plantevern, 1.gang (NB. 2 dager) 22.03.2023 - 29.03.2023 Drammen 0,- 2 300,- 2 900,- 4 300,- fulltegnet
Autorisasionskurs i Plantevern, 1.gang (NB. 2 dager) Venteliste Drammen 0,- 2 300,- 2 900,- 4 300,- Bestill
Autorisasionskurs i Plantevern, 1.gang (NB. 2 dager) Venteliste Hele landet - Teams 0,- 2 300,- 2 900,- 4 300,- Bestill
Autorisasjonskurs i plantevern, 1.gang (NB. 2 dager) 16.11.2022 - 29.11.2022 Hele landet - Teams 0,- 2 300,- 2 900,- 4 300,- -
Dokumentert opplæring i bruk av arbeidsutstyr 12.10.2023 - 12.10.2023 Drammen 0,- 1 800,- 2 200,- 2 600,- Bestill
Dokumentert opplæring i bruk av arbeidsutstyr Venteliste Hele landet -Teams 0,- 1 800,- 2 200,- 2 600,- Bestill
Dokumentert opplæring i bruk av arbeidsutstyr 08.11.2022 - 08.11.2022 Teams 0,- 1 800,- 2 200,- 2 600,- -
Førstehjelpskurs 27.03.2023 - 27.03.2023 Drammen 0,- 1 800,- 2 200,- 2 600,- fulltegnet
Førstehjelpskurs 20.12.2022 - 20.12.2022 Trondheim 0,- 1 800,- 2 200,- 2 600,- -
Masseforflytning 1, 2.1, 3.1 11.09.2023 - 15.09.2023 Teams / Hof 0,- 7 800,- 8 700,- 9 800,- Bestill
Masseforflytning, modul 1, 2.1, 3.1 12.12.2022 - 19.12.2022 Teams/Trondheim 0,- 7 800,- 8 700,- 9 800,- -
Masseforflytning, modul 1, 2.1, 3.1 12.12.2022 - 16.12.2022 Teams/Hof 0,- 7 800,- 8 700,- 9 800,- -
Masseforflytning, modul 1, 2.1, 3.1 14.04.2023 - 20.04.2023 Hof 0,- 7 800,- 8 700,- 9 800,- Bestill
Masseforflytning, modul 4.1 - oppkjøring Venteliste Hof 0,- 5 400,- 6 200,- 7 200,- Bestill
Masseforflytning, modul 4.1 - oppkjøring 21.04.2023 - 21.04.2023 Hof 0,- 5 400,- 6 200,- 7 200,- Bestill
Masseforflytning, modul 4.1 - oppkjøring 18.09.2023 - 18.09.2023 Hof 0,- 5 400,- 6 200,- 7 200,- Bestill
Masseforflytning, modul 4.1 - oppkjøring Venteliste Trondheim 0,- 5 400,- 6 200,- 7 200,- Bestill
Masseforflytning, modul 4.1 - oppkjøring 16.11.2022 - 16.11.2022 Hof 0,- 5 400,- 6 200,- 7 200,- -
Masseforflytning, modul 4.1 - Oppkjøring 19.12.2022 - 19.12.2022 Trondheim 0,- 5 400,- 6 200,- 7 200,- -
Modul 1, 2.1, 3.1 Masseforflytning Venteliste Teams/Trondheim 0,- 7 800,- 8 700,- 9 800,- Bestill
Modul 1, 2.1, 3.1 Masseforflytning Venteliste Teams/Hof 0,- 7 800,- 8 700,- 9 800,- Bestill
Varme arbeider 30.03.2023 - 30.03.2023 Drammen 0,- 1 800,- 2 200,- 2 600,- -
Varme arbeider 21.03.2023 - 21.03.2023 Hof 0,- 1 800,- 2 200,- 2 600,- -
Varme arbeider 27.10.2022 - 27.10.2022 Drammen 0,- 1 800,- 2 200,- 2 600,- -
Varme arbeider Venteliste Drammen 0,- 1 800,- 2 200,- 2 600,- Bestill
Varme arbeider Venteliste Trondheim 0,- 1 800,- 2 200,- 2 600,- Bestill
SOA Bedriftskurs
Dokumentert opplæring i bruk av arbeidsutstyr 12.09.2022 - 12.09.2022 Gravferdsetaten 0,- 1 800,- 0,- 0,- -
Fagdag - Bodø 21.03.2023 - 21.03.2023 Bodø 0,- 1 400,- 0,- 0,- -
Steinkurs - bedrift 11.04.2023 - 14.04.2023 Hof 0,- 0,- 0,- 10 800,- -
Varme arbeider 19.09.2022 - 19.09.2022 Gravferdsetaten 0,- 1 500,- 0,- 0,- -
Varme arbeider 20.09.2022 - 20.09.2022 Gravferdsetaten 0,- 1 500,- 0,- 0,- -
Varme arbeider 20.01.2023 - 20.01.2023 Drammen 0,- 0,- 0,- 2 600,- -
Varme arbeider 09.12.2022 - 09.12.2022 Botanisk hage, NHM, UiO 0,- 1 800,- 0,- 0,- -