Som følge av utviklingen av situasjonen knyttet til koronaviruset, har SOA i dag besluttet at årsmøtet som skulle være førstkommende mandag 16. mars er utsatt inntil videre.
I tillegg har vi bestemt at alle oppsatte kurs frem mot påske avlyses.
Vi kommer tilbake med nye datoer når vi anser at det er trygt å gjennomføre kurs igjen.
Det er mulig å melde seg på venteliste på div kurs så lenge.

  • Lukk

Lier kommune
Rådhuset
Vestsideveien 2
3403
Buskerud
Lier
LIER
Postboks 205
3401
Buskerud
Lier
LIER
postmottak@lier.kommune.no
32 22 02 68
http://www.lier.kommune.no