Mesterutdanning

Landskapsarkitektur

For alle hageinteresserte

Andre samarbeidspartnere

Fylker

Annet

Utdanning i Norge

Utdanning og forskningsdepartementet, Utdanningsdirektoratet

Informasjon om yrker, yrkesbeskrivelser, utdanning og læresteder i inn- og utland

Ungt entreprenørskap, samarbeid skole næringsliv

Offentlige videregående skoler, fagskoler, høgskoler og universiteter som har utdanningstilbud knyttet til naturbruk og bygg og anleggsteknikk

Private videregående skoler og fagskoler som har utdanningstilbud knyttet til naturbruk og bygg og anlegg

Universiteter

Fagrådene for yrkesutdanning i naturbruk og bygg og anleggsteknikk, mesterbrev

Finansiering av utdanning

Organisasjoner i byggenæringen

Organisasjoner i arbeidslivet

Miljø, organisasjoner og bedrifter

Universell utforming, tilgjengelighet for alle

Offentlige organer

Private organisasjoner

Forskning, utvikling, standardisering og finansiering

Diverse leverandører av undervisningstilbud, tjenester, utstyr og diverse.

Tidsskrifter

Diverse organisasjoner....

------------------

Tidsskrifter:

Norsk Utemiljø
www.utemiljonytt.no

Utemiljø
www.utemiljo.info

Bedre Gardsdrift
www.gardsdrift.no


Park & Anlegg
Redaktør: //soasenter.no/frm_kontakt.asp?Qepost=asbjorgr@gartnerforbundet.no&;Qnavn=Redakt%C3%B8r">asbjorgr@gartnerforbundet.no
Abonnement: //soasenter.no/frm_kontakt.asp?Qepost=gunvors@gartnerforbundet.no&;Qnavn=Abonnement">gunvors@gartnerforbundet.no
www.parkoganlegg.no


Trepleie:
www.trepleieforum.no
Kristin Moldestad er kontaktperson.


Undervisning:

A-88
A-88 Undervisning, har utarbeidet / utgir kompendier i anleggsgartnerfaget som bl.a. brukes på videregående skoler som har dette utdanningstilbudet, praksiskandidatkurs og lærlingekurs. Firmaet holder fagrettede kurs, bl.a. spesialkurs for vegkontorer sentralt på Østlandet, har eget opplegg innen kvalitetssikring og internkontroll for anleggsgartnerfirmaer.

Kontakt oss
f logo50Besøk oss på Facebook!
www.facebook.com/soasenter
ASAK miljøstein
park & anlegg
NAML
Klikk her for FAGUS!
Klikk her for vea!
SOA er godkjent i disse fylker:
 Akershus2024 Akershus
 Buskerud2024 Buskerud
Hedemark Innlandet
 Telemark2024 Telemark
TrndelagSkjold Trøndelag
 Vestfold2024 Vestfold
 Ostfold2024 Østfold
Oslo Kommune Utdanningsetaten
Oslo kommune

Nye, nyttige linker :
www.hage.no
www.bygg.no
På veilederforum.no finner du alt fra lover og forskrifter til nyttige tips om veiledningssamtalen.
www.veilederforum.no
Litteratur til
autorisasjonskurs
i plantevern

Ikke SOA Medlem?