SOA har siden 2014 hatt fast spalteplass (SOA-nytt) i fagbladet "park & anlegg" som er fagbladet for grøntanleggssektoren i Norge.
Gjennom våre faste spalte kan bransje og lærlinger bli oppdatert gjennom reportasjer, intervjuer og fagartikler. 

 1 Nylig oppdatert3

ARTIKLER FRA 2023
«Jeg ønsker å skape grønne lunger»! 09.2023
"Fra lærling til fagarbeider" 07.2023
"Vi skal gi alt!" 06.2023

"Vårsesong med fullbookede steinkurs!" 05.2023
"Beskjæring i praksis ved Rove sykehjem" 04.2023
"Lærlinger på digital og fysisk lærlingskole" 03.2023
"Lærebedrift skaper lysmagi ved Kristiansten festning!" 02.2023
"Nye kompetansemål for anleggsgartnerfaget" 01.2023

ARTIKLER FRA 2022
"Motiverende samling" 10.2022
"
Opplevelser for store og små ved Øvre glenne gård!" 09.2022
"Harm & Hegseth gjorde stas på yrkesfag!" 07.2022
"Heldige lærlinger i Kirsebærlunden" 02.2022
"Årets første fagprøve bestått med glans" 05.2022
"Gryende vår med full aktivitet" 03.2022
"Gravplass-sektoren" 03.2022

"Vinnere av lærlingundersøkelsen" 02.2022
"SOA satser på WorldSkills! 01.2022 

ARTIKLER FRA 2021
Lyser opp i mørketida! 10.2021
Spennende anlegg ved ei nyrestaurert trønderlån! 09.2021

Oppkjøring på dumper, hjullaster og gravemaskin"
Imponerende resultat av "Momo" Mohammed Hamaini!" 07.2021
"Et levende leksikon" 06.2021

"Årets første prøver er bestått" 02.2021
"Verden blir litt mindre med Teams!" 04.2021

"Det er mange grunner til å velge yrkesfag!" 03.2021
"Jeg vil være med å skape et grønt utemiljø andre folk kan trives i" 02.2021
"Lærlingskole på Teams" 01.2021


ARTIKLER FRA 2020
"Rekrutteringen til anleggsgartnerfaget fortsetter" 10.2020
"Faglig påfyll for engasjerte lærlinger" 09.2020
"Dine drømmer - Vårt mål!" 08.2020
"Oppfølging av lærlinger under Covid-19 utbruddet" 06.2020
SOA-nytt_052020.jpg
"Oppløftende søkertall ti anleggsgartnerfaget" 04.2020
"Reisebrev fra et lærlingbesøk i Irland" 03.2020
"Lærlingskole for 1. årslærlinger" 02.2020
"EuroSkills-YrkesEM 2020" 01.2020

ARTIKLER FRA 2019

"Lærlingsamling i Drammen" 10.2019
"Karriereveiledningskonferansen i Trøndelag" 09.2019
"Worldskills 2019 i Russland" 08.2019
«Meget godt bestått fagprøve i Slottsparken" 07.2019
"SOA-lærling deltar i WorldSkills 2019 i Russland" 06.2019
"Årets første fagprøve er bestått!! 05.2019
"På besøk hos en lærling i Firenze" 04.2019
"Reisebrev fra Emilie Beck Husøy" 03.2019
"Framtidens fagarbeidere følger med i utviklingen! 02.2019

«Lærebedrift med spennende oppdrag i naturreservat" 01.2019

ARTIKLER FRA 2018
"Oslo kommunes fagopplæringspris til Tronslien AS" 10.2018
"Historisk gull til unge norske anleggsgartnere i Budapest" 09.2018
"Samlingssted for framtidens fagarbeidere" 08.2018
"En inkluderende lærebedrift" 07.2018
"EuroSkills 2018 i Budapest" 06.2018
"Årets fagprøver er i gang" 05.2018
"Fagdag i Bodø" 04.2018 
"Reisebrev fra Kjell Soto Østerud" SOA-nytt, Park & Anlegg
«Reisebrev fra Emilie Reitan» SOA-nytt 02.2018
«Velg Naturbruk» på «Yrkesmessa i Hallingdal» SOA-nytt 01.2018

ARTIKLER FRA 2017:
«Lærlingsamling i Trondheim og Drammen» SOA-nytt 10.2017
«Yrkes-VM i Abu Dhabi» SOA-nytt 09.2017
«VM i yrkesfag» SOA-nytt 07.2017
«Lærling på Erasmus-utveksling» SOA-nytt 06.2017
«Nina Åshaug hedret» SOA-nytt 05.2017
«Fagprøvesamling på Vea» SOA-nytt 04.2017
«Beskjæring og Idemyldring» SOA-nytt 03.2017
«På befaring i storbyen»  SOA-nytt 02.2017
«Heder og ære» SOA-nytt 01.2017

ARTIKLER FRA 2016:
«Marco og SOA-lærling Emilie inspirerte Vg2.-elever i Trondheim » SOA-nytt 10.2016
«Euroskills 2016» SOA-nytt 09.2016
«Nina Åshaug takker for seg» SOA-nytt 08.2016
«På besøk i en potensiell lærebedrift» SOA-nytt 07.2016
«Utveksling til Irland» SOA-nytt 04.2016
«Et spriende samarbeid med Vea» SOA-nytt 02.2016
«Honnør for god innsats» SOA-nytt 01.2016

 

 

 

Tidsskrifter:

Norsk Utemiljø
www.utemiljonytt.no

Utemiljø
www.utemiljo.info

Bedre Gardsdrift
www.gardsdrift.no


Park & Anlegg
Redaktør: //soasenter.no/frm_kontakt.asp?Qepost=asbjorgr@gartnerforbundet.no&;Qnavn=Redakt%C3%B8r">asbjorgr@gartnerforbundet.no
Abonnement: //soasenter.no/frm_kontakt.asp?Qepost=gunvors@gartnerforbundet.no&;Qnavn=Abonnement">gunvors@gartnerforbundet.no
www.parkoganlegg.no


Trepleie:
www.trepleieforum.no
Kristin Moldestad er kontaktperson.


Undervisning:

A-88
A-88 Undervisning, har utarbeidet / utgir kompendier i anleggsgartnerfaget som bl.a. brukes på videregående skoler som har dette utdanningstilbudet, praksiskandidatkurs og lærlingekurs. Firmaet holder fagrettede kurs, bl.a. spesialkurs for vegkontorer sentralt på Østlandet, har eget opplegg innen kvalitetssikring og internkontroll for anleggsgartnerfirmaer.

Kontakt oss
f logo50Besøk oss på Facebook!
www.facebook.com/soasenter
ASAK miljøstein
park & anlegg
NAML
Klikk her for FAGUS!
Klikk her for vea!
SOA er godkjent i disse fylker:
Aust-Agder Agder
Hedemark Innlandet
TrndelagSkjold Trøndelag
Vestfold Vestfold og Telemark
Østfold Viken
Oslo Kommune Utdanningsetaten
Oslo kommune

Nye, nyttige linker :
www.hage.no
www.bygg.no
Velg Naturbruk
På veilederforum.no finner du alt fra lover og forskrifter til nyttige tips om veiledningssamtalen.
www.veilederforum.no
Litteratur til
autorisasjonskurs
i plantevern

Ikke SOA Medlem?