Mesterutdanning Mesterbrevnemnda ► www.mesterbrev.no/ Landskapsarkitektur Norske Landskapsarkitekters Forening ► www.landskapsarkitektus.no For alle hageinteresserte Hageselskapet ► www.hageselskapet.no Botanisk hage på Tøyen ► www.nhm.uio.no/ Andre samarbeidspartnere Opplæringskontoret i Østfold Opplæringskontoret i ...
Det er alt

Tidsskrifter:

Norsk Utemiljø
www.utemiljonytt.no

Utemiljø
www.utemiljo.info

Bedre Gardsdrift
www.gardsdrift.no


Park & Anlegg
Redaktør: //soasenter.no/frm_kontakt.asp?Qepost=asbjorgr@gartnerforbundet.no&;Qnavn=Redakt%C3%B8r">asbjorgr@gartnerforbundet.no
Abonnement: //soasenter.no/frm_kontakt.asp?Qepost=gunvors@gartnerforbundet.no&;Qnavn=Abonnement">gunvors@gartnerforbundet.no
www.parkoganlegg.no


Trepleie:
www.trepleieforum.no
Kristin Moldestad er kontaktperson.


Undervisning:

A-88
A-88 Undervisning, har utarbeidet / utgir kompendier i anleggsgartnerfaget som bl.a. brukes på videregående skoler som har dette utdanningstilbudet, praksiskandidatkurs og lærlingekurs. Firmaet holder fagrettede kurs, bl.a. spesialkurs for vegkontorer sentralt på Østlandet, har eget opplegg innen kvalitetssikring og internkontroll for anleggsgartnerfirmaer.

Kontakt oss
f logo50Besøk oss på Facebook!
www.facebook.com/soasenter
ASAK miljøstein
park & anlegg
NAML
Klikk her for FAGUS!
Klikk her for vea!
SOA er godkjent i disse fylker:
 Akershus2024 Akershus
 Buskerud2024 Buskerud
Hedemark Innlandet
 Telemark2024 Telemark
TrndelagSkjold Trøndelag
 Vestfold2024 Vestfold
 Ostfold2024 Østfold
Oslo Kommune Utdanningsetaten
Oslo kommune

Nye, nyttige linker :
www.hage.no
www.bygg.no
På veilederforum.no finner du alt fra lover og forskrifter til nyttige tips om veiledningssamtalen.
www.veilederforum.no
Litteratur til
autorisasjonskurs
i plantevern

Ikke SOA Medlem?