Beskjæring / Vinterdendrologi 

Kurset bygger på læreplanen for VG2 anleggsgartner og VG3 opplæring i bedrift.

Målgruppe: Lærlinger og ansatte i anleggsgartnerbransjen
Varighet: 2 dager 
Ansvarlig for gjennomføring av kurs: SOA, Nina Pevik, Kjartan Strømme, Terje Haukås

Beskjæring - Innhold

  • Beskjæringsprinsipper for trær og busker
  • Snitt
  • Tynningsbeskjæring
  • Oppbyggingsbeskjæring
  • Hekk


Vinterdendrologi - Innhold

  • Gjennomgang av kjennetegn for å artsbestemme noen av de vanligste trær og busker på vinters tid.

Dag 1. teori, Hornebergveien 12, 7038 Trondheim
Dag 2. praktisk beskjæring ved St. Olavs Hospital, oppmøte ved Hjerte og Lungeavdeling/Narvesen: Prinsesse Kristinas Gt. 3, 7011 Trondheim
Etter lunsj, beskjæring og demo til treklatring ved Tilfredshet kirkegård v/ Kjartan Strømme

Praktiske opplysninger:
-Husk egnet tøy/arbeidsklær
-Ta med mat/drikke enn 24 timer før kursstart, eller ved manglende oppmøte, belastes 100% av kursavgiften
-Det utsendes kursbevis på e-post etter gjennomført kurs
-Deltagerne må ha på/med: 
-Ved avmelding senere
-Ved fulltegnede kurs vil lærlinger som ikke har deltatt på tilsvarende kurs tidligere bli prioritert
-Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurs ved for få påmeldte deltagere

Kursdetaljer

Kursnummer: GEN- Beskjæring/vinterdendrologi -2
Kursnavn: Beskjæring/vinterdendrologi
Kursaar: 2024
Kurssted: Trondheim
Adresse: Dag 1. teori, Hornebergveien 12 Dag 2. praktisk beskjæring ved St. Olavs Hospital, oppmøte ved Hjerte og Lungeavdeling/Narvesen:  Prinsesse Kristinas Gt. 3 Etter lunsj, beskjæring og demo til treklatring ved Tilfredshet kirkegård v/ Kjartan Strømme
Start - Sluttdato: 11.03.2024 - 12.03.2024
Oppmøtetid: 08:00
Sluttid: 15:30
Varighet: 2 dager
Maks antall plasser: 20
Lærlingpris: 0,-
Lærebedriftspris: 2 300,-
Medlemsbedrift u/lærling pris: 2 900,-
Vanlig pris: 3 700,-
Kursbeskrivelse PDF: