Kurs nr. 1A

Masseforflytningsmaskiner modul 1.1, 2.1, 3.1
Grunnleggende sikkerhetsopplæring for fremtidige operatører av masseforflytningsmaskiner

32 timer teori + 8 timer praktisk opplæring i kjøring av gravmaskin, hjullaster, dumper, doser og veihøvel.
Modul 1.1 = 8 skoletimer, teori.
Modul 2.1 = 24 skoletimer, teori
Modul 3.1 = 8 skoletimer, grunnopplæring i praksis bruk/teoretisk tilnærming til praksismodulen

Innhold
• Lover og forskrifter
• Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser
• Ytre miljø, miljøvern
• Sikkerhetsbestemmelser for bruk av arbeidsutstyr
• Farlig gods / merking og håndtering
• Maskintyper, bruksområder og betjening
• Konstruksjon og virkemåte• Geoteknikk og stabilitet
• Sikkerhet og ulykker, årsaker og konsekvenser.

Praksis på maskiner i modul 4.1 = 32 skoletimer, fadder/praktisk øvelse gjennomføres i bedrift gjennom en fadderordning.
Det må foretas oppkjøring etter gjennomført praksis.
Kjøreeksamen tilbys på M2, M4 og M6, og utføres på bestilling.


Ansvarlig: SOA


Påmelding: Bindende påmelding på våre hjemmesider to uker før kursstart

Varighet: 5 dager

Deltakere må ha med passfoto for kompetansebevis. Gratis parkering og servering av kaffe/te ved kurs som avholdes i SOAs lokaler. Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurs ved for få påmeldte.

Kursdetaljer

Kursnummer: SER-2020/2021-1A-00
Kursnavn: Modul 1.1, 2.1, 3.1 Masseforflytningsmaskiner
Kursaar: 2020 - 2021
Kurssted: Trondheim
Adresse: Hornebergveien 12
Start - Sluttdato: Dato kommer
Varighet: 5 dager
Maks antall plasser: 25
Lærlingpris: 0,-
Medlemspris: 6 500,-
Vanlig pris: 8 500,-
Kursbeskrivelse PDF: