Kursdetaljer

Kursnummer: BED-2019/2020- Bodø kommune + Ang. S.E.J
Kursnavn: Stauder, torvfri jord og FN´s bærekraftmål
Kursaar: 2019 - 2020
Kurssted: Bodø
Start - Sluttdato: 01.04.2020 - 01.04.2020
Varighet: 1 dag
Maks antall plasser: 37
Lærlingpris: 0,-
Medlemspris: 900,-
Vanlig pris: 0,-
Kursbeskrivelse PDF: