Samling for 2.års lærlinger i Trøndelag

Lærlingesamling for 2. års lærlinger, i regi av SOA og BTV torsdag 11. april 2024, kl.12.00 -15.30, i Hornebergveien 12, 7038 Trondheim.

KUN FOR LÆRLINGER GJENNOM SOA - Påmelding innen 03.04.2024.

Målgruppe: Lærlinger/lærekandidater i SOA
Ansvarlig for gjennomføring av kurs: SOA/BTV

Program:
Kl. 12:00 til kl. 13:30    Privat økonomi, Nordea v/ Stine Pevik og Hege Killingberg
Kl. 13:45 til kl. 15:15    Hodebra – ABC for god psykisk helse v/ Leif Eggen - NAV
Kl. 15:15 – 15:30          Oppsummering


Praktiske opplysninger:
-Gratis parkering

 

 

Kursdetaljer

Kursnummer: Samling for 2. års lærlinger-2024-Trondheim
Kursnavn: Samling for 2. års lærlinger
Kursaar: 2024
Kurssted: Trondheim
Adresse: Hornebergveien 12
Start - Sluttdato: 11.04.2024 - 11.04.2024
Oppmøtetid: 12:00
Sluttid: 15:30
Varighet: 1/2 dag
Maks antall plasser: 15
Lærlingpris: 0,-
Lærebedriftspris: 0,-
Medlemsbedrift u/lærling pris: 0,-
Vanlig pris: 0,-
Kursbeskrivelse PDF: