Samling for 1.års lærlinger i Trøndelag

Påmeldingsfrist 25. september

SOA ønsker å invitere 1.års lærlinger til en samling der vi kan bli bedre kjent med hverandre samt gjennomgår forhold som har med læretiden å gjøre.

KUN FOR LÆRLINGER GJENNOM SOA

Målgruppe: Lærlinger/lærekandidater i SOA
Ansvarlig for gjennomføring av kurs: SOA/BTV

Innhold:
- Rettigheter/plikter/krav som lærling - Trøndelag fylkeskommune
- Privatøkonomi - Sparebank 1
- Hvite penger - Skatte etaten


Praktiske opplysninger:
-Det serveres pizza/drikke under samlingen
-Gratis parkering

 

 

Kursdetaljer

Kursnummer: GEN-samling-2023-2
Kursnavn: Samling for 1. årslærlinger
Kursaar: Høst 2023
Kurssted: Trondheim
Adresse: Hornebergveien 12
Start - Sluttdato: 29.09.2023 - 29.09.2023
Oppmøtetid: 08:00
Sluttid: 12:00
Varighet: 1/2 dag
Maks antall plasser: 20
Lærlingpris: 0,-
Lærebedriftspris: 0,-
Medlemsbedrift u/lærling pris: 0,-
Vanlig pris: 0,-
Kursbeskrivelse PDF: