Samling for nye lærlinger på Østlandet

Påmeldingsfrist 1. nov. 2023

SOA ønsker å invitere alle nye lærlinger til en samling der vi kan bli bedre kjent med hverandre samt gjennomgår forhold som har med læretiden å gjøre.

KUN FOR LÆRLINGER GJENNOM SOA


Målgruppe: Lærlinger/lærekandidater i SOA
Varighet: 1/2 dag
Ansvarlig for gjennomføring av kurs: SOA

Innhold:
-Ulike tema og informasjon som er av stor betydning for lærlinger i møte med arbeidslivet
-Holdninger
-Føring av loggbok
-Kompetansebok/hjemmeside
-Kurs
-Fagprøve
-Internasjonalisering

Praktiske opplysninger:
-Det serveres lunsj/drikke under samlingen
-Gratis parkering
-Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurs ved for få påmeldte deltagere

 

 

 

Kursdetaljer

Kursnummer: GEN-samling-2023
Kursnavn: Samling for nye lærlinger
Kursaar: Høst 2023
Kurssted: Drammen
Adresse: Kobbervikdalen 69
Start - Sluttdato: 07.11.2023 - 07.11.2023
Oppmøtetid: 08:30
Sluttid: 11:30
Varighet: 1/2 dag
Maks antall plasser: 22
Lærlingpris: 0,-
Lærebedriftspris: 0,-
Medlemsbedrift u/lærling pris: 0,-
Vanlig pris: 0,-
Kursbeskrivelse PDF: