Praksiskandidatkurs / lærlingskole  

Kurset bygger på læreplanen for VG2 Anleggsgartner og VG3 opplæring i bedrift og har et allsidig innhold innen nyanlegg, drift, vedlikehold.
Undervisningen vil foregå som forelesninger og oppgaveløsing. 

Målgruppe: Lærlinger og ansatte i anleggsgartnerbransjen
Det stilles ikke krav til opptak på kurset, men for å få et godt utbytte anbefaler vi minimum 1 års relevant praksis i faget, eller praksis fra lignende yrker.
Varighet: 6 uker
Ansvarlig for gjennomføring av kurs: SOA
Litteratur: SOAs faglitteratur og annet læremateriell er inkludert i prisen (Praksiskandidater kan låne klassesett ved behov, mens lærlinger/lærekandidater allerede har mottatt lærebøker ved oppstartsmøte)

 Timeplan Praksiskandidatkurs Lrlingskole 2024 Side 1 002

Timeplan Praksiskandidatkurs Lrlingskole 2024 Side 2 001

 

Innhold:

-Nyanlegg og materiallære
-Trapper, murer, belegg, konstruksjoner med mer
-Masser, fundamentering og komprimering
-Jordkultur og gjødsellære
-Plantekjennskap og vegetasjonslære
-Beskjæring
-Vinterdendrologi
-Sykdom og skadedyr
-Fremmede arter
-Universell utforming
-Drift og vedlikehold
-Norske standarder, lover og forskrifter
-Bedriftslære og økonomi
-HMS - Maskiner, redskap og utstyr
-Bærekraft
-Landmåling
-LOD, lokal overvannsdisponering

Praktiske opplysninger:

-Det utsendes kursbevis etter gjennomført kurs
-Gratis parkering og servering av kaffe/te
-Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurs ved for få påmeldte deltagere
-Dersom man unnlater å møte på kurs og ikke gir beskjed, faktureres hele kursprisen

Påmeldingsfrist 10.12 2023 (om det ikke er fullbooket før denne dato)

Kursdetaljer

Kursnummer: GEN-praksiskandidatkurs/ lærlingskole-Trondheim2024
Kursnavn: Praksiskandidatkurs / lærlingskole - Trondheim
Kursaar: 2024
Kurssted: Trondheim
Adresse: Hornebergveien 12
Start - Sluttdato: 08.01.2024 - 16.02.2024
Oppmøtetid: 08:00
Sluttid: 15:30
Varighet: 6 uker
Maks antall plasser: 15
Lærlingpris: 0,-
Lærebedriftspris: 23 500,-
Medlemsbedrift u/lærling pris: 29 500,-
Vanlig pris: 36 500,-