Kurs nr. 9


Praksiskandidatkurs / 2. års Lærlingskole 

Målgruppen for dette kurset er praksiskandidater og 2. årslærlinger. Det stilles ikke krav til opptak på kurset, men for å få et godt utbytte anbefaler vi minimum 1 års relevant praksis i faget, eller praksis fra lignende yrker. Kurset bygger på læreplanen for VG2 Anleggsgartner og VG3 opplæring i bedrift og har et allsidig innhold innen nyanlegg, drift, vedlikehold. Undervisningen vil foregå som forelesninger og oppgaveløsing. 

Innhold

 • Nyanlegg og materiallære
 • Trapper, murer, belegg, konstruksjoner med mer.
 • Fundamentering og komprimering
 • Jordkultur og gjødsellære
 • Plantekjennskap og vegetasjonslære
 • Beskjæring
 • Sykdom og skadedyr
 • Fremmede arter
 • Universell utforming
 • Drift og vedlikehold
 • Norske standarder, lover og forskrifter
 • Bedriftslære og økonomi
 • Maskiner, redskap og utstyr

 Timeplan.jpg

 Bilde3.jpg

 

 

Påmelding: Bindende påmelding på våre hjemmesider innen 10. desember 2021

 

Studiet foregår ved hjelp av PDF-er fra SOAs faglitteratur, SOA-håndboka, og pensum fra ulike bøker og filmer. Nødvendige bøker/pensum inngår i pris, og blir sendt pr. post/e-post før kursstart.

 

Kursdetaljer

Kursnummer: GEN-2021/2022-9-3
Kursnavn: Praksiskandidatkurs/Lærlingskole 2 års. lærlinger - TEAMS
Kursaar: 2021 - 2022
Kurssted: Teams
Start - Sluttdato: 03.01.2022 - 11.02.2022
Oppmøtetid: 08:30
Sluttid: 15:00
Varighet: 6 uker
Maks antall plasser: 60
Lærlingpris: 0,-
Lærebedriftspris: 15 000,-
Medlemsbedrift u/lærling pris: 18 500,-
Vanlig pris: 22 000,-
Kursbeskrivelse PDF: