SERTIFISERINGSKURS

Modul 4.1 Masseforflytningsmaskiner


Oppkjøring tilbys etter gjennomført praksis på minimum 32 timer gjennom fadderordning i bedrift. Praksisen må være dokumentert og attestert av godkjent fadder. SOA tilbyr kjøreeksamen på gravemaskin (M2), hjullaster (M4) og dumper (M6)

Etter påmelding kontakter SOA deltaker for å avtale levering av følgende dokumentasjon:
-Registreringsskjema, utfylt og påsatt bilde
-Fadderkontrakt, utfylt og signert av alle parter
-Dokumentasjon på fadders kompetanse
-Dokumentasjon på at kandidaten har gjennomført Modul 1-3.1

Målgruppe: Lærlinger og ansatte i bransjen som har gjennomført Modul 1-3.1 og minimum 32 timer praksis gjennom fadderordning i bedrift
Varighet: 1 dag
Gyldighet: Livsvarig
Ansvarlig for gjennomføring av kurs: SOA

Praktiske opplysninger
-Kompetansebevis utsendes av Sentralregisteret etter at deltager har bestått oppkjøring
-Dersom man unnlater å møte på kurs og ikke gir beskjed, faktureres hele kursprisen
-Oppgitte priser inkluderer oppkjøring på 2 maskiner. Ved oppkjøring på 3 maskiner, øker prisen med kr. 2000,- pr kategori   Pris for oppkjøring på kun 1 maskin, er oppgitte priser minus kr. 2000,- pr kategori


 kompetansebevis masse

Kursdetaljer

Kursnummer: SER-4.1-oppkjøring-2024
Kursnavn: Masseforflytning, modul 4.1 - oppkjøring
Kursaar: 2024
Kurssted: Hof
Adresse: Herstadveien 3
Start - Sluttdato: 29.04.2024 - 29.04.2024
Oppmøtetid: 08:30
Sluttid: 15:30
Varighet: 1 dag
Maks antall plasser: 20
Lærlingpris: 0,-
Lærebedriftspris: 5 400,-
Medlemsbedrift u/lærling pris: 6 200,-
Vanlig pris: 7 200,-
Kursbeskrivelse PDF: