SERTIFISERINGSKURS

Modul 1, 2.1, 3.1 Masseforflytningsmaskiner

Kurset består av 32 timer teori og 8 timer grunnopplæring i praktisk bruk av gravemaskin, hjullaster og dumper.

Modul 1 = 8 skoletimer, teori. Avsluttes med teoriprøve for modulen
Modul 2.1 = 24 skoletimer, teori. Avsluttes med teoriprøve for modulen
Modul 3.1 = 8 skoletimer, grunnopplæring i praktisk bruk

Målgruppe: Lærlinger og ansatte i bransjen
Varighet: 5 dager
Gyldighet: Frist for oppkjøring etter dette kurset 3 år
Ansvarlig for gjennomføring av kurs: SOA
Litteratur: Læremateriell er inkludert i prisen

DAG 1,2,3,4
22 - 25.04.2024 teori - Kobbervikdalen 69, Drammen 
DAG 5:          26.04.2024 praksis - Herstadveien 3, Hof

Innhold:
-Lover og forskrifter
-Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser
-Ytre miljø, miljøvern
-Sikkerhetsbestemmelser for bruk av arbeidsutstyr
-Farlig gods, merking og håndtering
-Innledning med krav til fører av masseforflyttingsmaskiner
-Bruksområder for de enkelte typene masseforflyttingsmaskiner på arbeidsplassen
-Ulykker med masseforflyttingsmaskiner. Ulykker generelt innen bygg og anlegg
-Oppbygging og vedlikehold av forskjellige typer masseforflyttingsmaskiner
-Hydraulikk
-Dieselmotor
-Sertifisering og sakkyndig kontroll
-Øvingsoppgaver
-Teoretisk eksamen i Modul 1 og Modul 2.1
-Funksjon og virkemåte for hovedkomponentene
-Kontrollpunkter
-Bruksområder og betjening
-Arbeidsområde
-Masseforflyttingsmaskin brukt for løfting av last
-Bruk av løfteredskap
-Praktisk øvelse i bruk av masseforflyttingsmaskinen, sikkerhet, betjening, kjøring og vedlikehold

Praktiske opplysninger:
-For å kunne delta på kurset må deltaker ha avtale om praksiskjøring i Modul 4.1, og følgende dokumentasjon må leveres: Registreringsskjema, Fadderkontrakt og kopi av fadders kompetansebevis. Etter påmelding tar SOA kontakt, med instruksjoner om dette.  Frist for innlevering av dokumentasjon: 2 uker før kursstart
-Etter gjennomføring av Modul 3.1, kan praksisen i modul 4.1 starte. Dette foregår i deltakerens bedrift, og består av minimum 32 skoletimer for hver maskin som man ønsker kompetansebevis for.
-Før praksisen kan starte, må det foreligge en gyldig fadderkontrakt mellom deltaker, bedrift og SOA. Praksisen dokumenteres i en kjørebok og attesteres av godkjent fadder. Fadder må inneha kompetanse på de aktuelle maskinene, og dokumentasjon på dette må være levert SOA før oppstart.
-Etter at praksis er gjennomført, kan kandidaten melde seg opp til oppkjøring i Modul 4.1. SOA tilbyr kjøreeksamen på gravemaskin (M2), hjullaster (M4) og dumper (M6).
-Ved avmelding senere enn 24 timer før kursstart, eller ved manglende oppmøte, belastes 100% av kursavgiften
-Ved fulltegnede kurs vil lærlinger som ikke har deltatt på tilsvarende kurs tidligere bli prioritert
-Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurs ved for få påmeldte deltagere
-Om kurset foregår i våre kurslokaler er det gratis parkering og servering av kaffe/te

bker masse

Kursdetaljer

Kursnummer: SER-Masseforflytning modul 1, 2.1, 3.1-venteliste3
Kursnavn: Masseforflytning modul 1, 2.1, 3.1
Kursaar: 2024
Kurssted: Teams/Hof
Adresse: Teams/Hof
Start - Sluttdato: Dato kommer
Oppmøtetid: 08:30
Sluttid: 15:30
Varighet: 5 dager
Maks antall plasser: 20
Lærlingpris: 0,-
Lærebedriftspris: 7 800,-
Medlemsbedrift u/lærling pris: 8 700,-
Vanlig pris: 9 800,-
Kursbeskrivelse PDF: