Kurs nr. N1

Nettstudie i anleggsgartnerfaget  

Dette nettstudie bygger på læreplanen i anleggsgartnerfaget i videregående skole Vg2, og kompetansemålene i Vg3 bedrift.

Kurset er beregnet på arbeidstakere med relevant praksis fra arbeidslivet.
Fordelen med nettstudiet er at man studerer hjemme i sitt eget tempo, og kan være yrkesaktiv ved siden av studiene. Gjennom innsendingsoppgavene får man oppfølging av en veileder som kommenterer besvarelsene.
For å opprettholde kontinuitet, må nettstudiet være ferdig i løpet av 2 år.

Fagbrev i anleggsgartnerfaget
For å få fagbrev i anleggsgartnerfaget må man bestå tverrfaglig teoretisk eksamen, og en praktisk fagprøve.

Teoretisk eksamen
Det er ingen krav til praksis for å avlegge tverrfaglig teoretisk eksamen i anleggsgartnerfaget, men det er en fordel med arbeidspraksis fra anleggsgartnerfaget. Kandidaten melder seg selv opp til tverrfaglig eksamen på Privatistweb.no. Eksamen arrangeres normalt 2 ganger pr år, medio juni og medio desember. Ta kontakt med opplæringsseksjonen i ditt fylke for tidspunkt for oppmelding.

Praktisk fagprøve som fører til tittelen anleggsgartner
Praksiskandidater med 5 års godskrevet relevant praksis i faget, og bestått tverrfaglig teoretisk eksamen kan avlegge fagprøve. For ordinære læringer kan fagprøve avlegges etter endt læretid. 

Innsending av oppgaver
Studiet er delt opp i 24 innsendingsoppgaver som omfatter følgende temaer:

Nyanlegg: 9 innsendinger
Drift og vedlikehold: 7 innsendinger
Landmåling: 2 innsendinger
Maskin, redskap og utstyr:         2 innsendinger
Økonomi: 2 innsendinger
Biologi og naturgrunnlag: 1 innsendinger
Universell utforming: 1 innsendinger

 

Gjennom nettstudiet får du tilgang til SOA håndboka og SOA plantepermer/litteratur.
I tillegg anbefaler vi studenter i nettstudiet å kjøpe "A-88 permen" (John Sikkeland) og "Bruk og stell av planter i grøntanlegg" aTone M. AlmehagenArvid EkleTruls EriksenTore Felin og Erik Solfjeld)

Kursdetaljer

Kursnummer: GEN-N1
Kursnavn: Nettstudie i anleggsgartnerfaget, hele landet
Kursaar: 2019 - 2020
Kurssted: Online kurs
Start - Sluttdato: Kontinuerlig
Varighet: OPPSTART NÅR SOM HELST
Maks antall plasser: 100
Lærlingpris: 0,-
Medlemspris: 16 500,-
Vanlig pris: 22 500,-
Kursbeskrivelse PDF: kurs-nr-15.pdf