Kurs nr. N1

Nettstudie i anleggsgartnerfaget  

NB: Vi vil denne våren 2021 utarbeide et nytt nettkurs, men har ikke satt dato for ferdigstilling av dette.
Dette studiet vil bli et litt mer funksjonelt digitalt nettstudie, enn hva vi har i dag.

Dette nettstudie bygger på læreplanen i anleggsgartnerfaget i videregående skole Vg2, og kompetansemålene i Vg3 bedrift.

Kurset er beregnet på arbeidstakere med relevant praksis fra arbeidslivet.
Fordelen med nettstudiet er at man studerer hjemme i sitt eget tempo, og kan være yrkesaktiv ved siden av studiene. Gjennom innsendingsoppgavene får man oppfølging av en veileder som kommenterer besvarelsene.
For å opprettholde kontinuitet, må nettstudiet være ferdig i løpet av 2 år.

Fagbrev i anleggsgartnerfaget
For å få fagbrev i anleggsgartnerfaget må man bestå tverrfaglig teoretisk eksamen, og en praktisk fagprøve.

Teoretisk eksamen
Det er ingen krav til praksis for å avlegge tverrfaglig teoretisk eksamen i anleggsgartnerfaget, men det er en fordel med arbeidspraksis fra anleggsgartnerfaget. Kandidaten melder seg selv opp til tverrfaglig eksamen på Privatistweb.no. Eksamen arrangeres normalt 2 ganger pr år, medio juni og medio desember. Ta kontakt med opplæringsseksjonen i ditt fylke for tidspunkt for oppmelding.

Praktisk fagprøve som fører til tittelen anleggsgartner
Praksiskandidater med 5 års godskrevet relevant praksis i faget, og bestått tverrfaglig teoretisk eksamen kan avlegge fagprøve. For ordinære læringer kan fagprøve avlegges etter endt læretid. 

Innsending av oppgaver
Studiet er delt opp i 24 innsendingsoppgaver som omfatter følgende temaer:

Nyanlegg: 9 innsendinger
Drift og vedlikehold: 7 innsendinger
Landmåling: 2 innsendinger
Maskin, redskap og utstyr:         2 innsendinger
Økonomi: 2 innsendinger
Biologi og naturgrunnlag: 1 innsendinger
Universell utforming: 1 innsendinger

 

Gjennom nettstudiet får du tilgang til SOA håndboka og SOA plantepermer/litteratur.
I tillegg anbefaler vi studenter i nettstudiet å kjøpe "A-88 permen" (John Sikkeland) og "Bruk og stell av planter i grøntanlegg" aTone M. AlmehagenArvid EkleTruls EriksenTore Felin og Erik Solfjeld)

Kursdetaljer

Kursnummer: GEN-N1
Kursnavn: Nettstudie i anleggsgartnerfaget, hele landet-UTGÅR
Kursaar: 2019 - 2020
Kurssted: Online kurs
Start - Sluttdato: Kontinuerlig
Varighet: OPPSTART NÅR SOM HELST
Maks antall plasser: 100
Lærlingpris: 0,-
Lærebedriftspris: 16 500,-
Medlemsbedrift u/lærling pris: 0,-
Vanlig pris: 22 500,-
Kursbeskrivelse PDF: kurs-nr-15.pdf