Digitalt forberedende kurs mot sentralt gitt eksamen i anleggsgartnerfaget

NB. dette kurset er IKKE for lærlinger gjennom SOA

Kurset bygger på læreplanen for VG2 anleggsgartner og VG3 opplæring i bedrift. Her studerer man hjemme i sitt eget tempo, og kan være yrkesaktiv ved siden av. Kurset består totalt av 8 moduler. Etter den siste modulen kommer en innsendings/fordypningsoppgave, med forberedelse til sentralt gitt eksamen i anleggsgartnerfaget.

Målgruppe: Brukervennlig kurs beregnet på arbeidstakere med relevant praksis fra arbeidslivet. Det er ingen krav til praksis for å avlegge en sentralt gitt eksamen i anleggsgartnerfaget, men det er en fordel med min. 1 års praksis fra anleggsgartnerfaget.

Varighet: maks 1 år

Ansvarlig for gjennomføring av kurs: SOA

Litteratur: Kurset foregår ved hjelp av PDF-er fra SOAs faglitteratur og pensum fra ulike
bøker og filmer. Underveis blir det bli stilt kontrollspørsmål. Faglitteratur inngår i pris,
og blir sendt pr. post/e-post etter påmelding.

Hovedområder:
-Planlegge og bygge utendørsanlegg
-Etablere voksested og vegetasjon
-Drift og vedlikehold

Innhold:
MODUL 1.  Bransje, bedrift og miljø
MODUL 2.  Anleggsteknikk
MODUL 3.  Plantekjennskap
MODUL 4.  Vegetasjonslære. Kjennetegn, skjøtsel og bruk
MODUL 5.  Nyanlegg
MODUL 6.  Drift og utforming av anlegg
MODUL 7.  Blågrønne klimatiltak
MODUL 8.  Forberedelse til sentralt gitt eksamen i anleggsgartnerfaget
                   Innsendingsoppgave

Praktiske opplysninger:
-For å opprettholde kontinuitet, må kurset være ferdig i løpet av 1 år
-Kursbevis kan lastes ned når kurset er godkjent
-Kursdeltagerne må selv melde seg opp til «sentralt gitt eksamen»
-Sentralt gitt eksamen» avholdes to ganger i året.
 For mer info og påmelding: https://privatist.inschool.visma.no
-Praksiskandidater med 5 års godskrevet relevant praksis i faget, og bestått sentralt gitt eksamen i anleggsgartnerfaget kan avlegge fagprøve. 
-For lærlinger (med bestått eksamen i programfaget / Vg2 Anleggsgartner) kan fagprøve avlegges etter endt læretid. 

Kursdetaljer

Kursnummer: GEN-Digitalt forberedende kurs
Kursnavn: Digitalt forberedende kurs mot sentralt gitt eksamen i anleggsgartnerfaget
Kursaar: 2024
Kurssted: Hele landet
Start - Sluttdato: Kontinuerlig
Varighet:
Maks antall plasser: 100
Lærlingpris: 0,-
Lærebedriftspris: 18 500,-
Medlemsbedrift u/lærling pris: 21 500,-
Vanlig pris: 24 500,-
Kursbeskrivelse PDF: