Kurs nr. DS

NYHET november 2021!

Generell informasjon:
Brukervennlig kurs beregnet på arbeidstakere med relevant praksis fra arbeidslivet. Bygger på læreplanen i anleggsgartnerfaget i videregående skole Vg2, og kompetansemålene i Vg3 bedrift.

Fordelen med kurset er at man studerer hjemme i sitt eget tempo, og kan være yrkesaktiv ved siden av. 
Kurset består totalt av 8 moduler. Den siste modulen er en innsendings/fordypningsoppgave, med forberedelse til sentralt gitt eksamen i anleggsgartnerfaget.

Kurset foregår ved hjelp av PDF-er fra SOAs faglitteratur og pensum fra ulike bøker og filmer. Underveis blir det bli stilt kontrollspørsmål. Nødvendige bøker/pensum inngår i pris, og blir sendt pr. post/e-post etter påmelding.


Teoretisk eksamen
Det er ingen krav til praksis for å avlegge en sentralt gitt eksamen i anleggsgartnerfaget,
men det er en fordel med min. 1 års praksis fra anleggsgartnerfaget.'
NB: Kursdeltagerne må selv melde seg opp til sentralt gitt eksamen.
Sentralt gitt eksamen (ANG3102) avholdes to ganger i året. For mere opplysninger og påmelding: https://privatist.inschool.visma.no / www.privatistweb.no (Trøndelag)


Fagprøve i anleggsgartnerfaget
Praksiskandidater med 5 års godskrevet relevant praksis i faget, og bestått sentralt gitt
eksamen i anleggsgartnerfaget kan avlegge fagprøve. For lærlinger (med bestått eksamen i programfaget / Vg2 Anleggsgartner) kan fagprøve avlegges etter endt læretid. 


Hovedområder :
v Planlegge og bygge utendørsanlegg
v Etablere voksested og vegetasjon
v Drift og vedlikehold

MODUL 1.  Bransje, bedrift og miljø
MODUL 2.  Anleggsteknikk
MODUL 3.  Plantekjennskap
MODUL 4.  Vegetasjonslære. Kjennetegn, skjøtsel og bruk.
MODUL 5.  Nyanlegg
MODUL 6.  Drift og utforming av anlegg
MODUL 7.  Blågrønne klimatiltak
MODUL 8.  Forberedelse til sentralt gitt eksamen i anleggsgartnerfaget

NB: For å opprettholde kontinuitet, må kurset være ferdig i løpet av 1 år.

Kursdetaljer

Kursnummer: GEN-DK-0
Kursnavn: Digitalt forberedende kurs mot sentralt gitt eksamen i anleggsgartnerfaget
Kursaar: 2021 - 2022
Kurssted: Hele landet
Start - Sluttdato: Kontinuerlig
Varighet:
Maks antall plasser: 100
Lærlingpris: 0,-
Lærebedriftspris: 18 500,-
Medlemsbedrift u/lærling pris: 21 500,-
Vanlig pris: 24 500,-
Kursbeskrivelse PDF: