Kurs nr. DS

Dette er en venteliste. Når oppstartsdato er klar, vil du få en forespørsel om det fremdeles er aktuelt for deg å delta på dette studiet!

NB:Studiet er under utvikling og vil ferdigstilles i løpet av vår/sommer 2021.

Generell informasjon:
Brukervennlig studie beregnet på arbeidstakere med relevant praksis fra arbeidslivet. Bygger på læreplanen i anleggsgartnerfaget i videregående skole Vg2, og kompetansemålene i Vg3 bedrift.

Fordelen med studiet er at man studerer hjemme i sitt eget tempo, og kan være yrkesaktiv ved siden av. 
Studiet består totalt av 8 moduler. Den siste modulen er en innsendings/fordypningsoppgave, med forberedelse til sentralt gitt eksamen i anleggsgartnerfaget.

Studiet foregår ved hjelp av PDF-er fra SOAs faglitteratur og pensum fra ulike bøker og filmer. Underveis blir det bli stilt kontrollspørsmål og til slutt i hver modul en større bolk med spørsmål. Nødvendige bøker/pensum inngår i pris, og blir sendt pr. post/e-post etter påmelding.

Veien til Fagbrev i anleggsgartnerfaget
For å ta fagbrev i anleggsgartnerfaget må man bestå en sentralt gitt eksamen i anleggsgartnerfaget,
og en praktisk fagprøve.

Teoretisk eksamen
Det er ingen krav til praksis for å avlegge en sentralt gitt eksamen i anleggsgartnerfaget,
men det er en fordel med arbeidspraksis fra anleggsgartnerfaget.
Sentralt gitt eksamen (ANG3102) avholdes to ganger i året. For mere opplysninger og påmelding: www.privatistweb.no

Praktisk fagprøve som fører til tittelen anleggsgartner
Praksiskandidater med 5 års godskrevet relevant praksis i faget, og bestått sentralt gitt
eksamen i anleggsgartnerfaget kan avlegge fagprøve. For ordinære lærlinger (med bestått eksamen i programfaget / Vg2 Anleggsgartner ) kan fagprøve avlegges etter endt læretid. 


Hovedområder :
vPlanlegge og bygge utendørsanlegg
vEtablere voksested og vegetasjon
vDrift og vedlikehold

MODUL 1.  Bransje, bedrift og miljø
MODUL 2.  Anleggsteknikk
MODUL 3.  Plantekjennskap
MODUL 4.  Vegetasjonslære. Kjennetegn, skjøtsel og bruk.
MODUL 5.  Nyanlegg
MODUL 6.  Drift og utforming av anlegg
MODUL 7.  Blå-grønne klimatiltak
MODUL 8.  Forberedelse til sentralt gitt eksamen i anleggsgartnerfaget

NB: For å opprettholde kontinuitet, må studiet være ferdig i løpet av 1 år.

Kursdetaljer

Kursnummer: GEN-DS-00
Kursnavn: Digitalt forberedende kurs mot sentralt gitt eksamen i anleggsgartnerfaget
Kursaar: 2020 - 2021
Kurssted: Nettstudie
Start - Sluttdato: Dato kommer
Varighet:
Maks antall plasser: 100
Lærlingpris: 0,-
Medlemspris: 16 500,-
Vanlig pris: 22 500,-
Kursbeskrivelse PDF: