KURS NR M5B

Arbeid langs vei, for ansvarshavende - del 2   

Arbeid langs vei, for ansvarshavende - del 2

I henhold til Statens vegvesens Håndbok 051, Arbeidsvarsling er det krav om at alle som utfører arbeid på veg minimum skal ha gjennomgått Kurs 1-Arbeid på veg.

I henhold til Statens vegvesens Håndbok 051, Arbeidsvarsling, er det krav om at alle som utfører arbeid på veg minimum skal ha gjennomgått Kurs 1-Arbeid på veg. Se kurs nr M 68.

Kurs 2 for ansvarshavende gir en grundigere gjennomgang av temaene og i tillegg gjennomgår man varslingsplaner og hvordan man utarbeider disse.

 

Innhold

  • Personlig sikkerhet
  • Personlig verneutstyr
  • Varsling av vegarbeidsområdet
  • Sikring av vegarbeid
  • Ansvarsfordeling, hvilket personlig ansvar har den som arbeider på veg
  • Hensyn til sikkerhet og fremkommelighet
  • Varslingsplaner

 

kurs kommentar

Tid/Sted: Kl: 08.00, Kobbervikdalen 69, 3036 Drammen
Ansvarlig: SOA
Påmelding: Bindende påmelding på våre hjemmesider to uker før kursstart
Varighet: 2 dager

Kursdetaljer

ingen kurs funnet