Kurs nr. 9
MERK: Har du tidligere gjennomført Praksiskandidatkurs / 2. årslærlingskole og ønsker å repetere,
anbefales det at du melder deg på Teamskurset (2.års lærlingskole), da vi har begrensede plasser på det fysiske kurset.

Praksiskandidatkurs / Lærlingskole 

Målgruppen for dette kurset er praksiskandidater, 2. årslærlinger og andre som arbeider innenfor fagområdet. Det stilles ikke krav til opptak på kurset, men for å få et godt utbytte anbefaler vi minimum 1 års relevant praksis i faget, eller praksis fra lignende yrker. Kurset bygger på læreplanen for VG2 Anleggsgartner og VG3 opplæring i bedrift og har et allsidig innhold innen nyanlegg, drift, vedlikehold. Undervisningen vil foregå som forelesninger og oppgaveløsing. 

Innhold

 • Nyanlegg og materiallære
 • Trapper, murer, belegg, konstruksjoner med mer.
 • Fundamentering og komprimering
 • Jordkultur og gjødsellære
 • Plantekjennskap og vegetasjonslære
 • Beskjæring
 • Sykdom og skadedyr
 • Fremmede arter
 • Universell utforming
 • Drift og vedlikehold
 • Norske standarder, lover og forskrifter
 • Landmåling
 • Bedriftslære og økonomi
 • Maskiner, redskap og utstyr

 

Påmelding: Bindende påmelding på våre hjemmesider innen 10. desember 2021

 

Studiet foregår ved hjelp av PDF-er fra SOAs faglitteratur, SOA-håndboka, og pensum fra ulike bøker og filmer. Nødvendige bøker/pensum inngår i pris, og blir sendt pr. post/e-post før kursstart.

NB. Om det kommer nye restriksjoner ang. Covid 19 forbeholder vi oss retten til å avlyse eller at det kan bli begrensede antall plasser på fysisk kurs.

  

Kursdetaljer

Kursnummer: GEN-2021/2022-9-1
Kursnavn: Praksiskadidatkurs / 2.års lærlingskole DRAMMEN
Kursaar: 2021 - 2022
Kurssted: Drammen
Adresse: Kobbervikdalen 69 3036 Drammen
Start - Sluttdato: 03.01.2022 - 18.02.2022
Oppmøtetid: 08:30
Sluttid: 15:30
Varighet: 7 uker
Maks antall plasser: 50
Lærlingpris: 0,-
Lærebedriftspris: 20 000,-
Medlemsbedrift u/lærling pris: 26 000,-
Vanlig pris: 32 000,-
Kursbeskrivelse PDF: