Kurs nr. 9

Praksiskandidatkurs / Lærlingskole 

Målgruppen for dette kurset er praksiskandidater, lærlinger og andre som arbeider innenfor fagområdet. Det stilles ikke krav til opptak på kurset, men for å få et godt utbytte anbefaler vi minimum 1 års relevant praksis i faget, eller praksis fra lignende yrker. Kurset bygger på læreplanen for VG2 Anleggsgartner og VG3 opplæring i bedrift og har et allsidig innhold innen nyanlegg, drift, vedlikehold. Undervisningen vil foregå som forelesninger og oppgaveløsing.. Kurset avsluttes med tverrfaglig prosjektarbeid der to forskjellige prosjekter gås gjennom fra A til Å.

Innhold

 • Nyanlegg og materiallære
 • Trapper, murer, belegg, konstruksjoner med mer.
 • Fundamentering og komprimering
 • Jordkultur og gjødsellære
 • Plantekjennskap og vegetasjonslære
 • Beskjæring
 • Sykdom og skadedyr
 • Fremmede arter
 • Planlegging og etablering av hage
 • Universell utforming
 • Drift og vedlikehold
 • Norske standarder, lover og forskrifter
 • Landmåling
 • Bedriftslære og økonomi
 • Maskiner, redskap og utstyr
 • Tverrfaglig prosjektarbeid med oppgaveløsing

Påmelding: Bindende påmelding på våre hjemmesider innen 10. desember 2020


lnkluderet i kurset er tilgang til SOAs nettbaserte faglitteratur i plantekjennskap og SOA - håndboken.
Øvrig faglitteratur kan lånes eller kjøpes. 


 

Kursdetaljer

Kursnummer: GEN-2020/2021-9-1
Kursnavn: Praksiskandidatkurs/lærlingskole - TEAMS
Kursaar: 2020 - 2021
Kurssted: Teams
Start - Sluttdato: 04.01.2021 - 26.02.2021
Oppmøtetid: 08:30
Sluttid: 15:30
Varighet: 8 uker
Maks antall plasser: 45
Lærlingpris: 0,-
Medlemspris: 17 000,-
Vanlig pris: 29 000,-
Kursbeskrivelse PDF: