Kurs nr. 8
KURSET ER KUN FOR LÆRLINGER GJENNOM SOA

NB: PÅMELDINGSFRIST 10. NOVEMBER 2021

Lærlingskole, grunnkurs - TEAMS
Lærlingskolen for SOAs 1. års lærlinger. Kurset bygger på kompetansemålene i læreplanen for Vg2 og Vg3 i bedrift. 


Alle deltagerne er koblet opp mot egen pc og bruker. Info og linker blir sendt ut i forkant av kurs.

TIMEPLAN:
Kl.  8.30 – 9.15  UNDERVISNING


Kl.  9.30 – 10.15  UNDERVISNING

Kl. 10.30 – ca. 11.30 UNDERVISNING  (De siste 15. min benyttes til gjennomgang av oppgaver og ev. spørsmål knyttet til foredraget.)

Kl. 11.30 – 12.00  LUNSJ

Kl. 12.00-14.00 OPPGAVELØSNING på egenhånd

Kl. 14.00-15.00  GJENNOMGANG AV OPPGAVER med foredragsholder

Gunnkurs timeplan
For nedlastning av Timeplan, se kursbeskrivelse til høyre!


INNHOLD:
Anleggsteknikk
Plantekjennskap
Beskjæring
Landmåling
Maskiner, redskap og utstyr
Bedriftslære/økonomi
Grunnleggende matematikk

 

 

 Kursdetaljer

Kursnummer: GEN-2021/2022-8-1
Kursnavn: Lærlingskole - grunnkurs for 1.årslærlinger
Kursaar: 2021 - 2022
Kurssted: Teams
Start - Sluttdato: 22.11.2021 - 17.12.2021
Oppmøtetid: 08:30
Sluttid: 15:00
Varighet: 20 dager
Maks antall plasser: 47
Lærlingpris: 0,-
Lærebedriftspris: 0,-
Medlemsbedrift u/lærling pris: 0,-
Vanlig pris: 0,-