Kurs nr. 8

Lærlingskole, grunnkurs    

Lærlingskolen for SOAs 1. års lærlinger. Kurset går over 4 uker og bygger på kompetansemålene i læreplanen for Vg2 og Vg3 i bedrift. Kurset er i stor grad praktisk rettet og deltagerne vil få praktisk opplæring i bl.a. beskjæring og landmåling.

Innhold

  • Anleggsteknikk
  • Plantekjennskap
  • Beskjæring
  • Landmåling
  • Maskiner, redskap og utstyr
  • Bedriftslære/økonomi
  • Grunnleggende matematikk

 

Påmelding: Bindende påmelding på våre hjemmesider innen 15. oktober

 

Undervisningen foregår ved praktiske øvelser, forelesninger,  befaringer og gjesteforelesere.

KURSET ER KUN FOR LÆRLINGER GJENNOM SOA
Gratis parkering
Servering av kaffe/te

Kursdetaljer

Kursnummer: GEN-2020/2021-8-1
Kursnavn: Lærlingskole, grunnkurs - Drammen
Kursaar: 2020 - 2021
Kurssted: Drammen
Adresse: Kobbervikdalen 69
Start - Sluttdato: 23.11.2020 - 17.12.2020
Varighet: 4 uker
Maks antall plasser: 20
Lærlingpris: 0,-
Medlemspris: 0,-
Vanlig pris: 0,-
Kursbeskrivelse PDF: