Kurs nr. 8
KURSET ER KUN FOR LÆRLINGER GJENNOM SOA

Lærlingskole, grunnkurs-TEAMS

Lærlingskolen for SOAs 1. års lærlinger. Kurset bygger på kompetansemålene i læreplanen for Vg2 og Vg3 i bedrift. 

Å gjennomføre undervisning via Teams (og nett) er mye mer krevende og intensivt enn klasseromsundervisning,
for både elev og lærer. Vi har derfor bestemt at undervisningen vil pågå fra:
Kl.08.30-11.30.
1.Time:  8.30 – 9.15
2.Time: 9.30 – 10.15
3.Time: 10.30 – 11.15
Siste 15 minutter er foreleser tilgjengelig før kursdagen avsluttes.

Etter lunsj er det mulig å jobbe i bedriften, eller jobbe med oppgaver i Kompetanseboka.
NB:Dette må lærling og faglig leder/bedriften avtale seg imellom.

Innhold

  • Anleggsteknikk
  • Plantekjennskap
  • Beskjæring
  • Landmåling
  • Maskiner, redskap og utstyr
  • Bedriftslære/økonomi
  • Grunnleggende matematikk

  

Kursdetaljer

Kursnummer: GEN-2020/2021-8-1
Kursnavn: Lærlingskole, grunnkurs- TEAMS
Kursaar: 2020 - 2021
Kurssted: TEAMS- nettkurs
Start - Sluttdato: 23.11.2020 - 16.12.2020
Oppmøtetid: 08:30
Sluttid: 11:30
Varighet: 4 uker
Maks antall plasser: 45
Lærlingpris: 0,-
Medlemspris: 0,-
Vanlig pris: 0,-
Kursbeskrivelse PDF: