Kurs nr. 8

Lærlingskole, grunnkurs    

Lærlingskolen for SOAs 1. års lærlinger. Kurset går over 4 uker og bygger på kompetansemålene i læreplanen for Vg2 og Vg3 i bedrift. Kurset er i stor grad praktisk rettet og deltagerne vil få praktisk opplæring i bl.a. beskjæring og legging av betongbelegg, skifer- og smågatestein.

kurs kommentar 01Innhold

  • Anleggsteknikk
  • Plantekjennskap
  • Beskjæring
  • Landmåling
  • Maskiner, redskap og utstyr
  • Grunnleggende mattematikk

 

Tid/Sted:   Drammen, se tidspunkt: www.soasenter.no
Ansvarlig: SOA
Påmelding: Bindende påmelding på våre hjemmesider to uker før kursstart
Kursavgift: Kurset er gratis for våre lærlinger
Varighet: 4 uker

 

Undervisningen foregår ved praktiske øvelser, forelesninger,  befaringer og gjesteforelesere.


Gratis parkering
Servering av kaffe/te

Kursdetaljer

Kursnummer: Kurs nr. 8 - 2019
Kursnavn: Lærlingskole, grunnkurs DRAMMEN 2019
Kursaar: 2018 - 2019
Kurssted: Drammen
Adresse: Kobbervikdalen 69
Start - Sluttdato: 07.01.2019 - 01.02.2019
Oppmøtetid: 08:30
Sluttid: 15:30
Varighet: 4 uker
Maks antall plasser: 25
Lærlingpris: 0,-
Medlemspris: 0,-
Vanlig pris: 0,-