Kurs nr. 8

Lærlingskole, grunnkurs    

Lærlingskolen for SOAs 1. års lærlinger. Kurset går over 4 uker og bygger på kompetansemålene i læreplanen for Vg2 og Vg3 i bedrift. Kurset er i stor grad praktisk rettet og deltagerne vil få praktisk opplæring i bl.a. beskjæring og landmåling.

kurs kommentar 01Innhold

  • Anleggsteknikk
  • Plantekjennskap
  • Beskjæring
  • Landmåling
  • Maskiner, redskap og utstyr
  • Grunnleggende matematikk

 

Tid/Sted:   Drammen, se tidspunkt: www.soasenter.no
Ansvarlig: SOA
Påmelding: Bindende påmelding på våre hjemmesider to uker før kursstart
Kursavgift: Kurset er gratis for våre lærlinger
Varighet: 4 uker

 

Undervisningen foregår ved praktiske øvelser, forelesninger,  befaringer og gjesteforelesere.


Gratis parkering
Servering av kaffe/te

Kursdetaljer

ingen kurs funnet