Kurs nr. 7


Praksiskandidatkurs / Lærlingskole 


Målgruppen for dette kurset er praksiskandidater, lærlinger, og andre som arbeider innenfor fagområdet. Det stilles ikke krav til opptak på kurset, men for å få et godt utbytte anbefaler vi minimum 1 års relevant praksis i faget, eller praksis fra lignende yrker. Kurset bygger på læreplanen for VG2 Anleggsgartner og VG3 opplæring i bedrift og har et allsidig innhold innen nyanlegg, drift, vedlikehold
og den «gråe og grønne» delen av faget. Undervisningen vil foregå som forelesninger, oppgaveløsing samt noe praksis. Kurset avsluttes med en ukes tverrfaglig prosjektarbeid der to forskjellige prosjekter gås gjennom fra A til Å. I tillegg vil deltakerne denne uken jobbe med tidligere eksamensoppgaver. Oppgavene blir gjennomgått i fellesskap på slutten av kurset.


Innhold

 • Nyanlegg og materiallære
 • Trapper, murer, belegg, konstruksjoner med mer.
 • Fundamentering og komprimering
 • Jordkultur og gjødsellære
 • Plantekjennskap og vegetasjonslære
 • Beskjæring
 • Sykdom og skadedyr
 • Fremmede arter
 • Planlegging og etablering av hage
 • Universell utforming
 • Drift og vedlikehold
 • Norske standarder, lover og forskrifter
 • Landmåling
 • Bedriftslære og økonomi
 • Maskiner, redskap og utstyr
 • Tverrfaglig prosjektarbeid med oppgaveløsing

 

Tid/Sted: Trondheim, Hornebergveien 12
Ansvarlig: SOA
Påmelding: Bindende påmelding på våre hjemmesider 4 uker før kursstart
Varighet: 8 uker

 

lnkluderet i kurset er tilgang til SOAs nettbaserte faglitteratur i plantekjennskap og SOA - håndboken.
Øvrig faglitteratur kan lånes eller kjøpes. Undervisningen foregår ved forelesninger, befaringer og gjesteforelesere.


Gratis parkering
Servering av kaffe/te

Kursdetaljer

ingen kurs funnet