Kurs nr. 2A
Masseforflyttingsmaskiner – oppkjøring, Modul 4.1

Dette kurset vil bli satt opp ved nok antall påmeldte.
Du vil da få forespørsel på e-post om oppsatte dato passer deg

Innhold
• Oppkjøring etter gjennomført praksis på minimum 32 timer gjennom fadderordning i bedrift. Praksisen må være dokumentert og attestert av godkjent fadder.

Før oppkjøring kan gjennomføres, må deltaker levere nødvendig dokumentasjon til SOA. Rundt 14 dager før kursstart mottar deltaker en e-post, med instruksjoner om dette. For at oppkjøring skal kunne gjennomføres må SOA ha mottatt følgende dokumentasjon:

  • Registreringsskjema, utfylt og påsatt bilde
  • Fadderkontrakt, utfylt og signert av alle parter
  • Dokumentasjon på fadders kompetanse
  • Dokumentasjon på at kandidaten har gjennomført Modul 1.1-3.1

Kjøreeksamen tilbys på gravemaskin (M2), hjullaster (M4) og dumper (M6).

Ansvarlig: SOA

Påmelding: Bindende påmelding på våre hjemmesider må gjøres seinest to uker før kursstart. Ved avmelding seinere enn 5 virkedager før kursstart, faktureres 20 % av kursprisen. Dersom man unnlater å møte opp og unnlater å gi beskjed på forhånd, faktureres hele kursprisen. Ved sykdom må gyldig legeerklæring fremvises for å unngå betaling ved frafall.

Varighet: 1 dag  


Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurs ved for få påmeldte eller ved uforutsette hendelser som hindrer kursgjennomføring.

‘Påmelding på ventelistekurs er bindende først når kurset har fått dato og du har bekreftet deltakelse på dette kurset.’


Kursdetaljer

Kursnummer: SER-2021/2022-2A-0
Kursnavn: Masseforflytningsmaskiner, modul 4.1 - oppkjøring
Kursaar: 2021 - 2022
Kurssted: Hof
Adresse: Herstadveien 3, 3090 Hof
Start - Sluttdato: Dato kommer
Varighet: 1 dag
Maks antall plasser: 30
Lærlingpris: 0,-
Lærebedriftspris: 4 500,-
Medlemsbedrift u/lærling pris: 5 200,-
Vanlig pris: 6 000,-
Kursbeskrivelse PDF: