Kurs nr. 2A
Masseforflyttingsmaskiner – oppkjøring, Modul 4.1

Innhold
• Oppkjøring etter gjennomført praksis på minimum 32 timer gjennom fadderordning i bedrift. Praksisen må være dokumentert og attestert av godkjent fadder.

Før oppkjøring kan gjennomføres, må deltaker levere nødvendig dokumentasjon til SOA. Rundt 14 dager før kursstart mottar deltaker en e-post, med instruksjoner om dette. For at oppkjøring skal kunne gjennomføres må SOA ha mottatt følgende dokumentasjon:

  • Registreringsskjema, utfylt og påsatt bilde
  • Fadderkontrakt, utfylt og signert av alle parter
  • Dokumentasjon på fadders kompetanse
  • Dokumentasjon på at kandidaten har gjennomført Modul 1.1-3.1

Kjøreeksamen tilbys på gravemaskin (M2), hjullaster (M4) og dumper (M6).

Ansvarlig: SOA

Påmelding: Bindende påmelding på våre hjemmesider må gjøres seinest to uker før kursstart. Ved avmelding seinere enn 5 virkedager før kursstart, faktureres 20 % av kursprisen. Dersom man unnlater å møte opp og unnlater å gi beskjed på forhånd, faktureres hele kursprisen. Ved sykdom må gyldig legeerklæring fremvises for å unngå betaling ved frafall.

Varighet: 1 dag  
Klokkeslett: kommer på epost


Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurs ved for få påmeldte eller ved uforutsette hendelser som hindrer kursgjennomføring.

 


Kursdetaljer

Kursnummer: SER-2021/2022-2A-2
Kursnavn: Masseforflytningsmaskiner, modul 4.1 - oppkjøring
Kursaar: 2021 - 2022
Kurssted: Trondheim
Adresse: Stavne gravplass/ Stavne massedeponi, Osloveien 153, 7019 Trondheim
Start - Sluttdato: 07.04.2022 - 07.04.2022
Oppmøtetid: 00:00
Sluttid: 00:00
Varighet: 1 dag
Maks antall plasser: 3
Lærlingpris: 0,-
Lærebedriftspris: 4 500,-
Medlemsbedrift u/lærling pris: 5 200,-
Vanlig pris: 6 000,-
Kursbeskrivelse PDF: