KURS NR. 20

Universell utforming av grøntanlegg

Dette kurset vil bli satt opp ved nok antall påmeldte.
Du vil da få forespørsel på e-post om oppsatte dato passer deg
.

NB: Er du lærling i SOA, og skal ta lærlingskole inngår dette kurset der (og du trenger ikke melde deg på dette)

Innhold
• Hva er egentlig universell utforming?
• Lover, forskrifter og veiledere
• NS11005, Universell utforming av opparbeidete uteområder
• Hvordan utforme uteanlegg i iht. til lovverket slik at det blir tilgjengelighet for alle
• Hvordan bygge uteanlegg i praksis slik at kravene oppfylles
• Byggeteknisk forskrift (TEK17)

 

Tid/Sted: 08.30 - 15.30
Ansvarlig: SOA
Påmelding: Bindende påmelding på våre hjemmesider to uker før kursstart
Varighet: 1 dag

 

Gratis parkering
Servering av kaffe/te  

Kursdetaljer

Kursnummer: GEN-2021/2022-20-0
Kursnavn: Universell utforming
Kursaar: 2021 - 2022
Kurssted: Drammen
Start - Sluttdato: Dato kommer
Varighet: 1 dag
Maks antall plasser: 30
Lærlingpris: 0,-
Lærebedriftspris: 900,-
Medlemsbedrift u/lærling pris: 1 350,-
Vanlig pris: 1 600,-
Kursbeskrivelse PDF: kurs-nr-11.pdf