Kurs nr. 1A

Masseforflytningsmaskiner modul 1.1, 2.1, 3.1
Grunnleggende sikkerhetsopplæring for fremtidige operatører av masseforflytningsmaskiner

Dette kurset vil bli satt opp ved nok antall påmeldte.
Du vil da få forespørsel på e-post om oppsatte dato passer deg

Kurset består av 32 timer teori og 8 timer grunnopplæring i praktisk bruk av gravemaskin, hjullaster og dumper.

Modul 1.1 = 8 skoletimer, teori. Avsluttes med teoriprøve for modulen.
Modul 2.1 = 24 skoletimer, teori. Avsluttes med teoriprøve for modulen.
Modul 3.1 = 8 skoletimer, grunnopplæring i praktisk bruk

Innhold

 • Lover og forskrifter
 • Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser
 • Ytre miljø, miljøvern
 • Sikkerhetsbestemmelser for bruk av arbeidsutstyr
 • Farlig gods, merking og håndtering
 • Innledning med krav til fører av masseforflyttingsmaskiner
 • Bruksområder for de enkelte typene masseforflyttingsmaskiner på arbeidsplassen
 • Ulykker med masseforflyttingsmaskiner. Ulykker generelt innen bygg og anlegg
 • Oppbygging og vedlikehold av forskjellige typer masseforflyttingsmaskiner. Hydraulikk. Dieselmotor.
 • Sertifisering og sakkyndig kontroll
 • Øvingsoppgaver
 • Teoretisk eksamen i Modul 1.1 og Modul 2.1
 • Funksjon og virkemåte for hovedkomponentene
 • Kontrollpunkter
 • Bruksområder og betjening
 • Arbeidsområde
 • Masseforflyttingsmaskin brukt for løfting av last
 • Bruk av løfteredskap
 • Praktisk øvelse i bruk av masseforflyttingsmaskinen, sikkerhet, betjening, kjøring og vedlikehold

Før kursstart må deltaker levere nødvendig dokumentasjon til SOA. Rundt 14 dager før kursstart mottar deltaker en e-post, med instruksjoner om dette.
NB: Dokumentasjonen må være levert før kursstart for å kunne delta på kurset.

Etter gjennomføring av Modul 3.1, kan praksisen i modul 4.1 starte. Dette foregår i deltakerens bedrift, og består av minimum 32 skoletimer for hver maskin som man ønsker kompetansebevis for. Før praksisen kan starte, må det foreligge en gyldig fadderkontrakt mellom deltaker, bedrift og SOA. Praksisen dokumenteres i en kjørebok og attesteres av godkjent fadder. Fadder må inneha kompetanse på de aktuelle maskinene, og dokumentasjon på dette må leveres SOA før praksisen kan starte.

Etter at praksis er gjennomført, kan kandidaten melde seg opp til oppkjøring i Modul 4.1. Kjøreeksamen tilbys på gravemaskin (M2), hjullaster (M4) og dumper (M6).

Ansvarlig: SOA

Påmelding: Bindende påmelding på våre hjemmesider må gjøres seinest to uker før kursstart. Ved avmelding seinere enn 5 virkedager før kursstart, faktureres 20 % av kursprisen. Dersom man unnlater å møte opp og unnlater å gi beskjed på forhånd, faktureres hele kursprisen. Ved sykdom må gyldig legeerklæring fremvises for å unngå betaling ved frafall.

‘Påmelding på ventelistekurs er bindende først når kurset har fått dato og du har bekreftet deltakelse på dette kurset.’

Kursdetaljer

Kursnummer: SER-2021/2022-1A-00
Kursnavn: Modul 1.1, 2.1, 3.1 Masseforflytningsmaskiner
Kursaar: 2021 - 2022
Kurssted: Teams/Trondheim
Adresse: Hornebergveien 12
Start - Sluttdato: Dato kommer
Varighet: 5 dager
Maks antall plasser: 25
Lærlingpris: 0,-
Lærebedriftspris: 6 500,-
Medlemsbedrift u/lærling pris: 7 300,-
Vanlig pris: 8 200,-
Kursbeskrivelse PDF: