Kurs nr. 1A

Masseforflytningsmaskiner modul 1.1, 2.1, 3.1
Grunnleggende sikkerhetsopplæring for fremtidige operatører av masseforflytningsmaskiner

Dette kurset vil bli satt opp ved nok antall påmeldte.
Du vil da få forespørsel på e-post om oppsatte dato passer deg


32 timer teori + 8 timer praktisk opplæring i kjøring av gravmaskin, hjullaster, dumper, doser og veihøvel.
Modul 1.1 = 8 skoletimer, teori.
Modul 2.1 = 24 skoletimer, teori
Modul 3.1 = 8 skoletimer, grunnopplæring i praksis bruk/teoretisk tilnærming til praksismodulen

Innhold
• Lover og forskrifter
• Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser
• Ytre miljø, miljøvern
• Sikkerhetsbestemmelser for bruk av arbeidsutstyr
• Farlig gods / merking og håndtering
• Maskintyper, bruksområder og betjening
• Konstruksjon og virkemåte• Geoteknikk og stabilitet
• Sikkerhet og ulykker, årsaker og konsekvenser.

Praksis på maskiner i modul 4.1 = 32 skoletimer, fadder/praktisk øvelse gjennomføres i bedrift gjennom en fadderordning.
Det må foretas oppkjøring etter gjennomført praksis.
Kjøreeksamen tilbys på M2, M4 og M6, og utføres på bestilling.


Ansvarlig: SOA


Påmelding: Bindende påmelding på våre hjemmesider to uker før kursstart

Varighet: 5 dager

Deltakere må ha med passfoto for kompetansebevis. Gratis parkering og servering av kaffe/te ved kurs som avholdes i SOAs lokaler. Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurs ved for få påmeldte.

Kursdetaljer

Kursnummer: SER-2020/2021-1A-0
Kursnavn: Modul 1.1, 2.1, 3.1 Masseforflytningsmaskiner
Kursaar: 2020 - 2021
Kurssted: Drammen/Hof
Adresse: Kobbervikdalen 69, 3036 Drammen - Herstadveien 3, 3090 Hof (siste dag)
Start - Sluttdato: Dato kommer
Oppmøtetid: 08:30
Sluttid: 15:30
Varighet: 5 dager
Maks antall plasser: 30
Lærlingpris: 0,-
Medlemspris: 6 500,-
Vanlig pris: 8 200,-
Kursbeskrivelse PDF: