Kurs nr. 19

Landmåling

KUN FOR LÆRLINGER GJENNOM SOA
NB. denne kursdagen inngår i lærlingskolen


Grunnleggende kurs i Landmåling.
Teoretisk og praktisk kurs som bygger på læreplanen for VG2 Anleggsgartner og VG3 opplæring i bedrift.

Innhold

  • Bruk av tegninger og beskrivelse
  • Arealberegning
  • Masseberegning
  • Kart og tegningsforståelse
  • lnnmåling og utsetting av høyder
  • Utsett linjer, vinkler, kurver/buer
  • Fall/stigning. Plassering av salinger for kantstein og mur.

-Husk egnet tøy. Den praktiske delen av kurset foregår ute.
-Ved avmelding senere enn 24 timer før kursstart, eller ved manglende oppmøte, belastes 100% av kursavgiften
-Ved fulltegnede kurs vil lærlinger som ikke har deltatt på tilsvarende kurs tidligere bli prioritert
-Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurs ved for få påmeldte deltagere
-Om kurset foregår i våre kurslokaler er det gratis parkering og servering av kaffe/te

Kursdetaljer

Kursnummer: GEN-venteliste landmåling
Kursnavn: Landmåling
Kursaar: 2024
Kurssted: Drammen
Adresse: Kobbervikdalen 69
Start - Sluttdato: Dato kommer
Oppmøtetid: 08:30
Sluttid: 15:30
Varighet: 1 dag
Maks antall plasser: 30
Lærlingpris: 0,-
Lærebedriftspris: 1 400,-
Medlemsbedrift u/lærling pris: 2 100,-
Vanlig pris: 2 700,-
Kursbeskrivelse PDF: