Kurs nr. 19

Landmåling

KUN FOR LÆRLINGER GJENNOM SOA

Grunnleggende kurs i Landmåling
Teoretisk og praktisk kurs i landmåling i hht læreplanmål Vg3 Anleggsgartner.

Innhold

  • Bruk av tegninger og beskrivelse
  • Arealberegning
  • Masseberegning
  • Kart og tegningsforståelse
  • lnnmåling og utsetting av høyder
  • Utsett linjer, vinkler, kurver/buer
  • Fall/stigning. Plassering av salinger for kantstein og mur.

Tid/Sted: 08.30-15-30
Ansvarlig: SOA
Påmelding: Bindende påmelding på våre hjemmesider to uker før kursstart
Varighet:  2 dager

 

Husk egnet tøy. Den praktiske delen av kurset foregår ute.

Servering av kaffe/te

Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurs ved for få påmeldte deltagere.

Kursdetaljer

Kursnummer: GEN-2021/2022-19-0
Kursnavn: Landmåling
Kursaar: 2021 - 2022
Kurssted: Drammen
Adresse: Kobbervikdalen 69
Start - Sluttdato: Dato kommer
Oppmøtetid: 08:30
Sluttid: 15:30
Varighet: 1 dag
Maks antall plasser: 30
Lærlingpris: 0,-
Lærebedriftspris: 950,-
Medlemsbedrift u/lærling pris: 1 400,-
Vanlig pris: 1 800,-
Kursbeskrivelse PDF: