Kurs nr. 19

Landmåling
Teoretisk og praktisk kurs i landmåling

Innhold

  • Bruk av tegninger og beskrivelse
  • Arealberegning
  • Masseberegning
  • Kart og tegningsforståelse
  • lnnmåling og utsetting av høyder
  • Utsett linjer, vinkler, kurver/buer
  • Fall/stigning. Plassering av salinger for kantstein og mur.

 

Tid/Sted: 08.30-15-30
Ansvarlig: SOA
Påmelding: Bindende påmelding på våre hjemmesider to uker før kursstart
Varighet: 1 dag

 

 

Husk egnet tøy. Den praktiske delen av kurset foregår ute.


Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurs ved for få påmeldte deltagere.

Kursdetaljer

Kursnummer: GEN-2021/2022-19-1
Kursnavn: Landmåling
Kursaar: 2021 - 2022
Kurssted: Nordre Frogn
Adresse: Glenneveien 355
Start - Sluttdato: Ferdig
Oppmøtetid: 08:30
Sluttid: 15:30
Varighet: 1 dag
Maks antall plasser: 18
Lærlingpris: 0,-
Lærebedriftspris: 950,-
Medlemsbedrift u/lærling pris: 1 400,-
Vanlig pris: 1 800,-
Kursbeskrivelse PDF: