Kurs nr. 19

Landmåling

 

Innhold

  • Bruk av tegninger og beskrivelse
  • Arealberegning
  • Masseberegning
  • Kart og tegningsforståelse
  • lnnmåling og utsetting av høyder
  • Utsett linjer, vinkler, kurver/buer
  • Fall/stigning. Plassering av salinger for kantstein og mur.

 

Tid/Sted: 08.30-15-30
Ansvarlig: SOA
Påmelding: Bindende påmelding på våre hjemmesider to uker før kursstart
Varighet: 3 dager

 

 

Husk egnet tøy. Den praktiske delen av kurset foregår ute.

Servering av kaffe/te

Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurs ved for få påmeldte deltagere.

Kursdetaljer

ingen kurs funnet