KURS NR 14

Gravplasskolen 

Målgruppe:
Primært for ansatte i gravferdssektoren med relevant praksis fra drift av gravplassanlegg.

Kurset Modul 1 - Park & Anlegg
gir kompetanse innenfor deler av anleggsgartnerfaget.
Opplæringen skal legge vekt på praktiske arbeidsoppgaver som er relevant i forhold til praktisk gravplassarbeid. Opplæringen gjennomføres på 8 dager med til sammen 64 timer fordelt på to samlinger. Undervisningen bygger på Læreplanen for Vg2 i skole og læreplanen for Vg3 i bedrift.

Selvstudium og fordypning mellom samlingene.

Innhold

• Generelle drift- og vedlikeholdsoppgaver
• Standarder, lover og forskrifter
• Økonomi, ressursbruk og HMS
• Busker, trær, koniferer, sommerblomster, stauder, løk, og knoller
• Beskjæring/vinterdendrologi, teori og praksis
• Generell plantekjennskap, planting, jord og jordforbedring
• Ugrasbekjempelse
• Etablering av grasarealer/ferdiggras
• Rødlista
• Forskrift om fremmede organismer
• Generell anleggsteknikk, fundamentering, landmåling

 

Tid/Sted: Se våre hjemmesider, www.soasenter.no
Ansvarlig: SOA
Påmelding: Bindende påmelding på våre hjemmesider to uker før kursstart
Varighet: 8 dager

 

Gratis parkering
Kursavgiften inkluderer lunsj og drikke.

Kursdetaljer

ingen kurs funnet