Kurs nr. 13

lnformasionsmøte om fagprøven 

I samarbeid med Norges grønne fagskole-Vea,
inviterer SOA sine lærlinger til fagprøvesamling om planlegging, gjennomføring og vurdering av fagprøven.
Vi anbefaler alle lærlinger/lærekandidater som skal opp til fagprøve/kompetanseprøve i 2019,
eller innen april 2020, å delta på treffet.

Tid/Sted: Se våre hjemmesider, www.soasenter.no
Ansvarlig: SOA
Påmelding: Bindende påmelding på våre hjemmesider to uker før kursstart
Varighet: 2 dager

 

Fagprøvesamlingen vil finne sted på Norges grønne fagskole –Vea , som holder til på Moelv. 
Overnatting ved skolens internat, inkluderer håndklær/ sengetøy/ gratis lunsj og middag.

Adresse for samlingen: Turistveien 92, 2390 MOELV

Det vil bli satt opp gratis buss fra Drammen, med stopp i Oslo.
Ved påmelding vil du få detaljerte program på epost!

KUN FOR LÆRLINGER GJENNOM SOA

Kursdetaljer

Kursnummer: GEN-2018/2019-13-1
Kursnavn: Fagprøvesamling - 2019
Kursaar: 2018 - 2019
Kurssted: Moelv
Adresse: Norges grønne fagskole – Vea, Moelv (Ringsaker kommune)
Start - Sluttdato: 26.03.2019 - 27.03.2019
Varighet: 2 dager
Maks antall plasser: 30
Lærlingpris: 0,-
Medlemspris: 0,-
Vanlig pris: 0,-
Kursbeskrivelse PDF: fagprovesamling-vea-2019-.pdf