Kurs nr .11

Samling for nye lærlinger på Østlandet

Påmeldingsfrist 1. nov. 2022

SOA ønsker å invitere alle våre nye lærlinger til en samling i Drammen. Vi har lyst til å bli bedre kjent med vare nye lærlinger og samtidig gjennomgå forhold som har med læretiden å gjøre.

NB: Program blir utsendt påmeldte lærlinger når samlingen nærmer seg.

Innhold

  • Holdninger
  • Føring av loggbok
  • Kompetansebok/hjemmeside
  • Kurs
  • Fagprøve
  • Internasjonalisering
  • Yrkes-NM/Worldskills/Euroskills

 

KUN FOR LÆRLINGER GJENNOM SOA

Kursdetaljer

Kursnummer: GEN-2022/2023-11-1
Kursnavn: Samling for nye lærlinger i Østlandsområdet
Kursaar: 2022-2023
Kurssted: Drammen
Adresse: Kobbervikdalen 69
Start - Sluttdato: 09.11.2022 - 09.11.2022
Oppmøtetid: 12:00
Sluttid: 15:30
Varighet: 1 dag
Maks antall plasser: 25
Lærlingpris: 0,-
Lærebedriftspris: 0,-
Medlemsbedrift u/lærling pris: 0,-
Vanlig pris: 0,-
Kursbeskrivelse PDF: