Kurs nr .11

Obligatorisk samling for nye lærlinger

SOA ønsker å invitere alle våre nye lærlinijer til en samling i Drammen. Vi har lyst til å bli bedre kjent med vare nye lærlinger og samtidig gjennomgå forhold som har med læretiden å gjøre.

Dagen avsluttes med bowling og pizza.

Innhold

  • Faglig oppfølging av lærebedriften og SOA
  • Holdninger
  • Føring av loggbok
  • Lærlingportalen
  • Kurs
  • Fagprøve
  • Internasjonalisering
  • Yrkes-NM/Worldskills/Euroskills

 

Tid/Sted: Se våre hjemmesider, www.soasenter.no
Ansvarlig: SOA
Påmelding: Obligatorisk
Kursavgift: Samlingen er obligatorisk og gratis for våre lærlinger
Varighet: 1 dag

 

KUN FOR LÆRLINGER GJENNOM SOA

Kursdetaljer

ingen kurs funnet