Kurs nr. 100

Informasjonsmøte om fagstudiet på Norges grønne fagskole, Vea.

Målgruppen for kurset er tidligere lærlinger, og andre som vil videreutdanne seg innen det grønne fagfeltet.

Magnus Nyheim er studiekoordinator for fagskoleutdanningen, Anleggsgartnertekniker og Lokal overvannsdisponering ved Vea.
Han vil denne dagen fortelle om de ulike studieretningene ved Norges grønne fagskole, Vea. 

Tid/Sted: Kl.08.00-10.00
Ansvarlig: SOA
Påmelding: Bindende påmelding på våre hjemmesider en uke før kursstart
Varighet: 2 timer

 

Gratis parkering

Servering av kaffe/te

Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurs ved for få påmeldte deltagere. 

Kursdetaljer

Kursnummer: GEN-2018/2019-100-1
Kursnavn: Informasjonsmøte om fagstudiet på Norges grønne fagskole Vea
Kursaar: 2018 - 2019
Kurssted: Trondheim
Adresse: Hornebergveien 12
Start - Sluttdato: Ferdig
Oppmøtetid: 08:00
Sluttid: 10:00
Varighet: 2 timer
Maks antall plasser: 25
Lærlingpris: 0,-
Medlemspris: 0,-
Vanlig pris: 0,-
Kursbeskrivelse PDF: